man A N Kanters‏‎ #6521‎
Geboren ‎03 okt 1910 Raamsdonksveer, overleden ‎12 mei 1940 Leende / Sterksel‎, 29 jaar 1). Beroep: Soldaat
Er een een slag naar slaan
LEENDE/STERKSEL û Elk jaar is er bij De Triangel tegen het einde van het schooljaar een
buitenschoolse activiteit voor alle geledingen, uitgezonderd de leerlingen.
De geledingen zijn æhet teamÆ (de leraren en leraressen), de ouderraad en de
medezeggenschapsraad van de Leendse basisschool. Om de beurt moet een ægeledingÆ
de activiteit organiseren. Ditmaal was dat de ouderraad. Die had gekozen voor een
fietstocht met opdrachten en vragen. De fietstocht werd afgelopen donderdag gehouden.
Bij mooi lenteweer, dus de deelnemers boften. De fietstocht voerde onder meer door de
dreven van de heerlijkheid Sterksel en aldaar ook over de Vlaamseweg. Opzij daarvan is
op een gegeven moment een monumentje te zien dat bestaat uit drie houten kruisen.
Op een gedachtenisplaat is de volgende tekst aangebracht:
æOpdat wij niet vergeten dat op Eerste Pinksterdag, 12 Mei 1940,
op deze heide zijn gesneuveld:
sgt. A.F.Broos 3-11-Æ05 Roosendaal,
sld. A.H.A.Aarts 16-05-Æ15 Alphen en Riel
sld. A.N.Kanters 3-10-Æ10 Raamsdonksveer.

Sterksel 12 mei 1990.Æ

Het zal ongetwijfeld toeval zijn geweest dat de deelnemers vier dagen na 12 mei en vier
dagen v≥≥r Pinksteren bij dit gedenkteken uitkwamen. En daarover een vraag te beantwoorden
kregen. De vraag namelijk æbij welke slagÆ de drie Nederlandse militairen daar 62 jaar
geleden gesneuveld waren. Navraag leverde in eerste instantie geen resultaat op.
Oud-wethouder Dolf Lommerse, die zelf aan de Vlaamseweg woont, kende uiteraard de
geschiedenis van de drie gevallenen, maar van de naam van æeen slagÆ had hij nooit gehoord.
Hij dacht dat onder anderen zijn dorpsgenoten Frits Bongers en Piet Hikspoors zich er wel
meer in verdiept hadden. Hikspoors wist ook niets van de naam van æde slagÆ die daar
gewoed zou hebben. De enige naam die hij kon bedenken was de æSlag bij Sluis XIÆ,
aan de Zuid-Willemsvaart. Daar waren kort na de Inval van de Duitsers op 10 mei 1940
Nederlandse en Duitse soldaten met elkaar slaags geraakt. Een sergeant en twee soldaten
van het Nederlandse leger zullen waarschijnlijk algauw in de gaten gehad hebben dat ze
voor een onbedwingbare overmacht stonden en kozen het hazenpad. Naar ze dachten de
vrijheid tegemoet. Edoch, nabij de Vlaamseweg in Sterksel stuitten ze toch nog op de
vijand. Ze werden doodgeschoten of gefusilleerd. En wat de naam van de slag betreft,
ook de ouderraad (die de vraag bedacht had), kende geen specifieke naam.
Dus werd de oplossing Slag bij Sluis XI goedgerekendà (w).

Bronnen

1) Internet
Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.