man Willem van Rijn‏‎ #31084‎, zoon van Antoni van Rijn en Grietje Gerrits van Oorschot‏.
Geboren ‎ Breudijk, gedoopt ‎20 dec 1716 Vleuten (doop getuige: Willem Teunisse), overleden ‎12 jul 1763 Raamsdonk‎, ongeveer 46 jaar, begraven ‎13 jul 1763 Raamsdonk. Woonplaats: 't Sandoel Raamsdonksveer, Het is opmerkelijk, dat de familie in de periode 1745 - 1957 te Raamsdon. ksveerin één en dezelfde wijk heeft gewoond, namelijk 't Sandoel.
Akte van Indemniteit afgegeven te Breudijck op 24 september 1744. Bij ee n publieke verkoping op 29 februari 1748 te Raamsdonksveer koopt Wille m van Rhijn tezamen met Dirk Zijlmans van wijlen Dielis van Dongen, ee n half huys, hof en erve, gelegenop 't Sandoel, voor de somma van vierho ndert vijf en vijftig gulden.
Op 19 mei 1749 koopt Willem van Jan de Ruyter een afgebrand huys, hof e n erve, staandeop de tweede hoeve van 't Sandoel, voor driehondert vijfe nzeventig gulden contante.
Op 22 januari 1750 verkoopt Willem de helft van een half huys aan Dirc k Zijlmans voor tweehondert zeven en twintigh guldens tien stuivers cont ant.
Na het overlijden van Anna Zijlmans (7.9.1750) worden op 16.6.1751 als v oogd benoemd voor de twee kinderen Antoni en Simon van Rijn: Sijmen Zijl mans en Willem Zijlmans'.
Na het overlijden van Willem van Rijn in 1763 worden voor de kinderen al s voogd en toezienders aangesteld Willem Zijlmans en Johannis Zijmense Z ijlmans'.
Op 12 juni 1766 leent de weduwe van Willem van Rijn van Peter van Kiem u it Geertruidenberg, ene capitale zomme van 300 carolij guldens voor leve rantie van bier en geleent geld. Het vermoeden bestaat, dat Anna Zijlman s een tapneeringsbedrijf (cafeetje) is begonnen omin haar onderhoud en v an de kinderen te voorzien.
Uit het verpondingsboek blijkt, dat Willem voor huisnummer 219 aangeslag en wordt vooreen bedrag van ƒ 1.3.0.; ook wordt hij voor huisnummer 22 6 aangeslagen voor een bedragvanf ƒ 0.17.0. In dit huis blijft Anna va n Rijn, dr van Willem, na haar huwelijk met Mattijs Klaasz Snijders, won en.

Bij de verkoop van het huisje van zijn vader op 28.7.1779 te Indijk, zij n de kinderen, kleinkinderen en zelfs de achterkleinkinderen van Anton i erfgenaam. Hieruit blijkt, dat Willem toen reeds was overleden endat z ijn aandeel in de erfenis verdeeld moet worden over zijn kinderen met na me: Antoni, Simon, Anna, Anthony, Margaretha en Johan.

Gehuwd ‎12 feb 1745 Raamsdonk (5 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (10486)

met:

woman Anna Zijlmans‏‎ #31083‎, dochter van Simonis Jansz. Zijlmans en Adriana Wilhelmi Lijten‏.
Geboren ‎ Raamsdonksveer, gedoopt ‎13 nov 1723 Waspik, overleden ‎07 sep 1750 Raamsdonk‎, ongeveer 26 jaar

Kinderen:

1.
man Antonij van Rijn‏‎ #48788
Alias: van Rhijn, geboren ‎ Raamsdonksveer, gedoopt ‎14 nov 1746 Waspik, overleden ‎27 apr 1834 Raamsdonk‎, ongeveer 87 jaar. Beroep: vletter / arbeider. Woonplaats: 't Sandoel Raamsdonksveer
Op 7 september 1763 laat Sijmen Zijlmans een testament opmaken door nota ris Michiel Heymans, waarbij Antony en Simon van Rijn moeders erfdeel to egewezen krijgen.
Uit een akte van scheiding en deling op 7.8.1773 blijkt, dat Antony en z ijn broer Simon bezittingenhebben geërfd op de eerste hoeve van 't Sando el en landerijen in de Boterpolder. Tezamen 1/6 deel van ƒ 5.782190, zij nde moeders erfdeel van Sijmen Zijlmans.
Zij waren evenals de andere kinderen erfgenamen van vaders part bij he t overlijden van hungrootvader Antoni van Rijn.
2.
man Simon van Rijn‏‎ #31176
Alias: Symon van Rhijn, gedoopt ‎24 nov 1748 Waspik, overleden ‎07 nov 1830 Raamsdonk‎, ongeveer 81 jaar
3.
woman Margretha "Margieta" van Rijn‏‎ #6994
Gedoopt ‎24 jul 1759 Raamsdonk, overleden ‎30 jul 1826 Raamsdonk‎, ongeveer 67 jaar 1)
4.
man Joannes van Rijn‏‎ #45688
Geboren ‎ Raamsdonk, gedoopt ‎09 feb 1763 Waspik, overleden ‎01 jan 1812 Geertruidenberg‎, ongeveer 48 jaar


2e huwelijk
man Willem van Rijn‏‎ #31084‎, zoon van Antoni van Rijn en Grietje Gerrits van Oorschot‏.

Ondertrouwd ‎14 apr 1751 Raamsdonk
Gehuwd ‎± 1751 Raamsdonk (ongeveer 12 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14938)

met:

woman Anna Zijlmans‏‎ #48787‎, dochter van Antonie Zijlmans en Antonia Petri Snijders‏.
Geboren ‎ Raamsdonksveer, gedoopt ‎13 jun 1720 Waspik (doop getuige: Hubertus Snijders & Gertrudis Vermeulen), overleden ‎01 nov 1801 Raamsdonk‎, ongeveer 81 jaar, begraven ‎03 nov 1801 Raamsdonk

Kind:

1.
woman Anna van Rijn‏‎ #31504
Gedoopt ‎03 apr 1752 Waspik, begraven ‎05 mei 1795 Raamsdonk

Bronnen

1)
Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.