man Antoni van Rijn‏‎ #31085‎
Alias: van Rhijn, geboren ‎± 1685, overleden ‎24 mei 1772 Utrecht‎, ongeveer 87 jaar. Beroep: fruitteler / boomgaardier / boer. Woonplaats: ‎± 1748 Zuilen (U)
Op 31 juli 1721 liet hij voor schout en weesmannen van Indijk een custingbrief (schuldbekentenis) inschrijven waaruit blijkt dat hij van de erfgenamen van Harmen van Heeswijk een bedrag leent groot 170 gulden, 16 stuivers en 11 penningen met al s onderpand "comparants huijs erve ende boomgaart sijnde erf huurgrond staande en gelegen op 't Oudeland onder deesen geregte (Indijk) in 't bosch groot omtrent een honderd vijfentwintig roeden, strekkende gen. boomgaart voor van de Hollandse Kad e tot agteraan het land van de heer Swartendijk (schout van Indijk)".
Eén van zijn interessantstestukken is een staat en inventaris van de boedel en goederen, opgemaakt 9 juli 1728 inverband met het overlijden van zijn eerste vrouw. Deze staat geeft een volledig overzicht van zijn bezittingen met getaxeerde waard e tegenover zijn schulden. Deze akte is opgemaakt om de rechten van zijn minderjarige kinderen te garanderen in verband met zijn tweede huwelijk.
Verder heeft hij o.a. in de periode 1737-1752 koeien gekocht en verkocht.

Gehuwd ‎± 1711 (ongeveer 17 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14952)

met:

woman Grietje Gerrits van Oorschot‏‎ #31086‎
Alias: Hopman, overleden ‎± 1728 Indijk. Woonplaats: 't Spijkse Bos

Kinderen:

1.
man Gerrit van Rijn‏‎ #48829‎
Alias: van Rhijn, geboren ‎± 1712, overleden ‎voor 1719‎
2.
man Adrianus van Rijn‏‎ #48830
Alias: van Rhijn, geboren ‎ Breudijk, gedoopt ‎02 sep 1714 Vleuten (doop getuige: Jannigje Willes), overleden ‎29 apr 1794 Breukelen‎, ongeveer 79 jaar, begraven ‎30 apr 1794 Breukelen. Beroep: dagloner / boer in dienst van mejuffouw Bosch. Woonplaats: Maarseveen
Op 5.4.1741 werd aan hem door het gerecht Breudijk een akte van indemniteit verleend t.b.v. het gerecht Breukelen-Nijenrode.
Terwijl op 30.5.1763 dezelfde akte werdafgegeven voor Maarsseveen, waar het gezin enige jaren woonde.
Over de perioden 1.5.1747 tot 1.5.1757 en 1.5.1765 tot 1.5.1767 betaalde hij voor de "uitzettingen van dedorpslasten van Breukelen-Nijenrode en Breukelerwaard" bedragen lopende van 18 stuivers tot ƒ l,- per jaar.
Verder betaalde hij over de perioden 1.5.1749 tot 1.5.1757 en 1.5.1761 tot 1.5.1762 en 1.5.1764 tot 1.5.1766 voor de "Uitzettingen van de belasting op consumptiën" jaarlijks ƒ 3,- tot ƒ 27,-.
3.
man Willem van Rijn‏‎ #31084
Geboren ‎ Breudijk, gedoopt ‎20 dec 1716 Vleuten (doop getuige: Willem Teunisse), overleden ‎12 jul 1763 Raamsdonk‎, ongeveer 46 jaar, begraven ‎13 jul 1763 Raamsdonk. Woonplaats: 't Sandoel Raamsdonksveer, Het is opmerkelijk, dat de familie in de periode 1745 - 1957 te Raamsdonksveerin één en dezelfde wijk heeft gewoond, namelijk 't Sandoel.
Akte van Indemniteit afgegeven te Breudijck op 24 september 1744. Bij een publieke verkoping op 29 februari 1748 te Raamsdonksveer koopt Willem van Rhijn tezamen met Dirk Zijlmans van wijlen Dielis van Dongen, een half huys, hof en erve, gelegeno p 't Sandoel, voor de somma van vierhondert vijf en vijftig gulden.
Op 19 mei 1749 koopt Willem van Jan de Ruyter een afgebrand huys, hof en erve, staandeop de tweede hoeve van 't Sandoel, voor driehondert vijfenzeventig gulden contante.
Op 22 januari 1750 verkoopt Willem de helft van een half huys aan Dirck Zijlmans voor tweehondert zeven en twintigh guldens tien stuivers contant.
Na het overlijden van Anna Zijlmans (7.9.1750) worden op 16.6.1751 als voogd benoemd voor de twee kinderen Antoni en Simon van Rijn: Sijmen Zijlmans en Willem Zijlmans'.
Na het overlijden van Willem van Rijn in 1763 worden voor de kinderen als voogd en toezienders aangesteld Willem Zijlmans en Johannis Zijmense Zijlmans'.
Op 12 juni 1766 leent de weduwe van Willem van Rijn van Peter van Kiem uit Geertruidenberg, ene capitale zomme van 300 carolij guldens voor leverantie van bier en geleent geld. Het vermoeden bestaat, dat Anna Zijlmans een tapneeringsbedrijf (cafe etje) is begonnen omin haar onderhoud en van de kinderen te voorzien.
Uit het verpondingsboek blijkt, dat Willem voor huisnummer 219 aangeslagen wordt vooreen bedrag van ƒ 1.3.0.; ook wordt hij voor huisnummer 226 aangeslagen voor een bedragvanf ƒ 0.17.0. In dit huis blijft Anna van Rijn, dr van Willem, na haar huw elijk met Mattijs Klaasz Snijders, wonen.

Bij de verkoop van het huisje van zijn vader op 28.7.1779 te Indijk, zijn de kinderen, kleinkinderen en zelfs de achterkleinkinderen van Antoni erfgenaam. Hieruit blijkt, dat Willem toen reeds was overleden endat zijn aandeel in de erfenis verdee ld moet worden over zijn kinderen met name: Antoni, Simon, Anna, Anthony, Margaretha en Johan.
4.
man Gerrit van Rijn‏‎ #48831
Alias: van Rhijn, geboren ‎± 1719 Houten, overleden ‎27 nov 1775 Breukelerwaard‎, ongeveer 56 jaar, begraven ‎28 nov 1775 Breukelen. Beroep: boerenknecht / boer
5.
man Johannes van Rijn‏‎ #48833‎
Alias: van Rhijn, geboren ‎ 't Spijkse Bos, gedoopt ‎22 sep 1721 Vleuten (doop getuige: Pieternel van Rijn)‎. Beroep: timmerman. Woonplaats: ‎16 jun 1749 Agter Clarenburg Utrecht
Op 16.6.1749 wordt door het gerecht Indijk aan hem een akte van indemniteit afgegeven om in Utrecht te gaan wonen. Op 22.7.1739 verkrijgt hij voor ƒ 25,- het borgerrecht van Utrecht en woont "agter Clarenburg".
6.
man Cornelius van Rijn‏‎ #48834
Alias: van Rhijn, geboren ‎ 't Spijkse Bos, gedoopt ‎05 aug 1724 Vleuten (doop getuige: Cornelia Gerrits), overleden ‎13 jul 1803 IJsselstein‎, ongeveer 78 jaar. Woonplaats: IJsselstein
7.
man Josephus Henricus van Rijn‏‎ #48838
Alias: van Rhijn, geboren ‎ 't Spijkse Bos, gedoopt ‎08 apr 1727 Vleuten (doop getuige: Henricus Bosch & Maria de Weert), overleden ‎09 dec 1768 Utrecht Op de Oude Kamp.‎, ongeveer 41 jaar, begraven ‎10 dec 1768 Utrecht Buurkerk
. Beroep: tuinman. Woonplaats: ‎23 jul 1749 Utrecht, Op 16.6.1749 wordt (evenals voor zijn broer Jan) door het gerecht Indijk aan he meen akte van Indemniteit afgegeven t.b.v. Utrecht. .
Op 23.7.1749 wordt aan hem, voor een bedrag van ƒ 26.10 het borgerschap van Utrecht verleend. Nageslacht te Utrecht.

Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.