man Johannes van Rijn‏‎ #48862‎, zoon van Adrianus van Rijn en Marretje "Martje" Spruyt‏.
Geboren ‎ Broekdijk (Breukelen-Nijenrode), gedoopt ‎16 nov 1758 Maarssen, overleden ‎01 apr 1828 Breukelen-Nijentode‎, ongeveer 69 jaar. Beroep: linnen bleeker / eugenaar van een blekerij
Jan betaalt voor de dorpslasten over de periode 1.5.1796 tot 1.5.1811 d e jaarlijkse aanslagvan 4,- en 5 stuivers tot 13.- en 5 stuivers.

De aanslagen voor.de belasting op de consumptiën over de periode 1.5.179 5 tot 1.5.1805 beliepen van 17,- tot en met 44,-.

Op 5 mei 1814 wordt op een publieke verkoop van meubilaire goederen doo r Marretje van Rijn, rentenierster. weduwe van Hendrik van Hulst, voor d e somma van 527.3.8. op donderdag 10 uur in haar huis de Hofstede Blei jenborg ten overstaan van notaris Frederik Hendrik van der Helm te Nieu w Maarsseveen een gedeelte van haar inboedel verkocht.
Van de 306 nummers kocht Jan van Rijn er 10, voor een bedrag van 21.2. -.

Na het overlijden van Jan in 1828. zetten zijn vrouw en zijn zoon Arie d eblekerij voort.

Ondertrouwd ‎16 jan 1795 Utrecht
Gehuwd ‎07 feb 1795 Utrecht (33 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14962)

met:

woman Maria Elisabeth Kegel‏‎ #48869‎, dochter van Jan Hendrik Kegel en Maria Gruyl‏.
Gedoopt ‎11 nov 1759 Utrecht, overleden ‎27 jun 1854 Breukelen-Nijenrode‎, ongeveer 94 jaar. Beroep: bleekster

Kinderen:

1.
man Adrianus van Rijn‏‎ #48872
Geboren ‎ Breukelen-Ortsgerecht, gedoopt ‎03 mrt 1796 Breukelen (doop getuige: Maria van RIjn), overleden ‎19 jan 1832 Breukelen-Nijenrode‎, ongeveer 35 jaar. Beroep: linnen bleeker / eigenaar van een blekerij
Op 27 maart 1828 laat hij een akte van verhuring opmaken door de execute ur van wijlen C. van der Linden ten behoeve van zich zelf, van een weila nd groot 3 bunders en 40 roeden, gelegen te Breukelerwaard voor de som v an 150,- en op 19 december 1830 nemen Maria Elisabeth Kegel, weduwe va n Jan van Rijn en Arie van Rijn met zijn huisvrouw Gijsje van Dijk een h ypotheek met als onderpand het huis erve en blekerij no. 25 groot 350, - van A. Renken.

Bij een openbare verkoping van meubilaire goederen, goud, zilver en juwe len, uit de nalatenschap van Aaltje van Rijn (zuster van Jan) en Johanne s Albertus Dusseldorp dd. 8.8.1832. ten huize no. 58 staande onder Nieu w Maarsseveen aan de Diependaalsedijk was o.a. koper en erfgenaam Gijsj e van Dijk, weduwe van Arie van Rijn, linnenbleekster te Breukelen. Zi j kocht het duurstestuk met name een gouden halsketting voor 67,-.
De totale netto opbrengst van de openbare verkoop bedroeg 488,65.
Op de leeftijd van 36 jaar in 1832 overleed Arie: zijn vrouw en zijn moe der zetten het bedrijf verder voort. Gijsje hertrouwde op huwelijksevoor waarden te Breukelen op 16.1.1834 met Johannes van Heijningen, geboren t e Ruwiel op 12.1.1809, wasser, overl. Breukelen-Nijenrode 14.5.1888. Zo on van Gerrit van Heijningen en van Cornelia Oosterhout.

Gijsje en haar tweede echtgenoot zetten de bleerblekerij voort tot 16.1. 1855.
Op die datum verkopen drie kinderen uit haar eerste huwelijk, met name J an, Elisabeth en Maria van Rijn, alsmede Johannes van Heijningen het fam iliebedrijf - dat 72 jaar familiebezit is geweest - aan Hendrikus Leonar dus Beijer en Franciscus Johannes Beijer te Amsterdam voor een bedrag va n 950,-.
2.
man Johannes van Rijn‏‎ #48873‎
Gedoopt ‎29 dec 1797 Breukelen (doop getuige: Maria Kegel)‎

Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.