man Marinus Hendricus van Strien‏‎ #40444‎, zoon van Hendrik van Strien en Amerentia Clasina Wuijten‏.
Geboren ‎04 okt 1891 Raamsdonk om 19:00 uur Geboren wijk V nr. 178.1) (geboorte aangifte: Jacob Wuijten, 35 jaar, zeilmaker & Willem van Raamsdonk, 48 jaar, tapper & Hendrik de Vries, 52 jaar, molenaar), overleden ‎22 apr 1940 Geertruidenberg om 19:00 uur DRAMA TE GEERTRUIDENBERG. Dronkemansruzie gevolgd door schietpartij. Een doode en een zwaar gewonde. (Van onzen specialen verslaggever)

GEERTRUIDENGERG, 22 April 1940 Een dronkemansruzie in café Verwijmeren aan de haven alhier, heeft vanavond aanleiding gegeven tot een drama, waarbij de 48-jarige machinist-sleepbooteigenaar M. van Strien uit Raamsdonksveer het leven verloor en d e 44-jarige kapitein van het sleepbootje J. Fruit uit Made ernstig gewond werd. De sleepboot "Teuntje", eigendom van Van Strien, lag sinds eenige dagen in de haven van Geertruidenberg in verband met een reparatie aan den stoomketel.
Vanmiddag was deze reparatie gereedgekomen, zoodat de "Teuntje" morgenochtend haar werkzaamheden zou hervatten. Na een dag van hard werken gingen de eigenaar-machinist Van Strien en zijn kapitein-ondergeschikte Fruit vanavond omstreeks zeven uu r in café Verwijmeren tegenover den aanlegsteiger, waar het sleepbootje lag, een dronk gebruiken. In het café bevond zich ook de te Geertruidenberg en Raamsdonksveer niet gunstig bekend staande 55-jarige vechtersbaas T. Bloks, waonachtig te Raams donksveer en werkzaam in een conservenfabriek te Geertruidenberg.
Deze Bloks, die reeds verscheiden vonnissen wegens mishandeling heeft ondergaan, was bij het binnenkomen van de beide mannen van het sleepbootje reeds in kennelijken staat van dronkenschap. Om een onbekende reden maakte Bloks met den sleepbootkap itein ruzie, hetgeen tot gevolg had, dat hij door den kastelein buiten de deur gezet werd. Toen kapitein Fruit zich een oogenblik later naar buiten begaf, werd hij door Bloks opgewacht, die hem met een klomp een slag op het hoofd gaf. Machinist V an Strien kwam daarop eveneens naar buiten en kreeg ook van Bloks eenige klappen met den klomp te incasseeren.

Toen beide mannen daarop den woedenden dronkeman poogden te overmeesteren, kwam plotseling een 24-jarige zoon van Bloks, die in de omgeving van de haven te Geertruidenberg woont en juist terug was uit de werkverschaffing, toesnellen en trok, voo r iemand er erg in had, een revolver uit zijn zak, waarmee hij snel achtereen vijf schoten loste. Het eerste schot trof kapitein Fruit in den schouder, waardoor deze vry ernstig gewond en buiten gevecht gesteld werd. De twee volgende schoten trof fen Van Strien respectievelijk in de borst en ln den buik, met het gevolg, dat hij ineenzeeg. De woesteling was daarmee blijkbaar niet tevreden en loste op den zwaargewonden man nogmaals twee schoten, waarvan een hem den schedel doorboorde. De ou de Bloks poogde zich toen nogmaals op den door zijn zoon neergeschoten, zieltogenden man te werpen om hem verder met den klomp te bewerken. Inmiddels toegeschoten omwonenden wisten den dronkeman echter te overmeesteren, terwijl de zoon in de rich ting van zijn woning de vlucht nam. De omwonenden waarschuwden oogenblikkelijk burgemeester Bianchi en de marechaussee, die spoedig ter plaatse waren. De vader werd terstond in het arrestantenlokaal opgesloten, terwijl de zoon eenige oogenblikke n later door de marechaussee in zijn woning werd gearresteerd. Toen medische hulp ter plaatse kwam, was machinist Van Strien reeds overleden. De kapitein werd naar het ziekenhuis te Geertruidenberg overgebracht, waar operatief ingijpen noodzakeli jk bleek. Het parket kwam te ongeveer halfelf ter plaatse, evenals de Bredasche politiedeskundige, de heer M. v. d. Schate Olivier. Het onderzoek duurt nog voort.

NA KALM BERAAD GEHANDELD. Het drama te Geertruidenberg.
(Van onzen correspondent). GEERTRUIDENBERG. 23 April 1940 Omtrent de bloedige vechtpartij, welke zich gisteravond aan de haven alhier heeft afgespeeld, waarbij de 4S-jarige machinist-sleepbooteigenaar M. v. Strien het leven heeft verloren, kunne n wij nader mededeelen. dat de dader, de 22-jarige J. Bioks, niet aanstonds, toen hij zijn vader in een vechtpartij gewikkeld zag. heeft ingegrepen.

Eerst is hij kalm naar zijn vijftig meter verder gelegen woning gegaan, om daar het schietwapen, een oud-model legerpistool, te halen, waarmede hij zich vervolgens naar de vechtenden begaf, om daar plotseling, tot groote ontsteltenis der omstande rs, op nog geen twee meter afstand de dodelijke schoten op Van Strien te lossen. Toon deze, door twee schoten getroffen, reeds zwaar gewond op den grond lag, bukte Bloks zich en gaf den zwaargewonden man van vlakbij nog een schot door het hoofd . Vervolgens vluchtte de dader naar zijn woning, waar hij korten tijd later door gemeentepolitie, marechaussee en rljksveldwacht werd gearresteerd. Het lijk van het slachtoffer is naar het ziekenhuis te Geertruidenberg overgebracht, waar dr. J. P . L. Hulst uit Leiden hedenmorgen de sectie heeft verricht. De dader is nog gisteravond, na een verhoor door burgemeester Bianchi waarbij ook de officier van Justitie te Breda, mr. G.J.B. van der Dussen, aanwezig was, overgebracht naar de marecha usseekazerne te Raamsdonkveer en daar opgesloten. Ook de vader van den moordenaar is daar in verzekerde bewaring gesteld.

De verwondingen van den sleepbootkapitein Fruit blijken minder ernstig te zijn, dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Hij kreeg een schot juist onder het rechterschouderblad, terwijl de kogel aan de voorzijde het lichaam weer verliet, zonder ed ele deelen te raken. In het bijzijn van het Bredasche parket heeft de politiedeskundige N. van der Schatte Olivier hedenmorgen het misdrijf gereconstrueerd.
‎, 48 jaar 1) (overlijden aangifte: Hendrik van Strien, 38 jaar, electricien). Beroep: schipper / machinist/ stoker. Woonplaats: E71 Raamsdonksveer, Woonde V10/65, E72, E79, later E71..
Kwam op 2 oktober 1913 van Geertruidenberg.

Gehuwd ‎05 jun 1913 Sprang-Capelle 1) (13 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (13061)

met:

woman Gerdina Antonia Bax‏‎ #40445‎, dochter van Gerrit Bax en Hendrika Pieternella van Dommelen‏.
Geboren ‎04 jan 1891 Sprang-Capelle, overleden ‎13 okt 1926 Raamsdonk‎, 35 jaar. Woonplaats: E71 Raamsdonksveer

Kinderen:

1.
woman Amerentia Clasina Hendrika van Strien‏‎ #52570‎
Geboren ‎09 aug 1913 Geertruidenberg‎. Beroep: dienstbode
Gehuwd te Raamsdonk op 11 augustus 1938.
2.
man Gerrit Hendrik van Strien‏‎ #1302‎
Geboren ‎13 feb 1915 Raamsdonk, overleden ‎14 feb 1915 Raamsdonk om 14:30 uur‎, minder dan 1 jaar oud 1) (overlijden aangifte: Marinus Hendricus van Strien, 23 jaar, stoker, vader van de overledene & Hendrik van Strien, 71 jaar, zonder beroep, grootvader van de overledene, beide wonende te Raamsdonk)
3.
woman Hendrica Petronella van Strien‏‎ #41933
Geboren ‎03 nov 1917 Raamsdonk om 04:00 uur geboren D1201) (geboorte aangifte: Hendrik van Strien, 74 jaar, zonder beroep & Adriaan van den Heuvel, 72 jaar, landbouwer, beide wonende te Raamsdonk)‎. Woonplaats: ‎23 nov 1936 A54 Raamsdonk, Kwam van Hoofdstraat 121 's-Gravenmoer.
4.
woman Elisabeth Allegonda van Strien‏‎ #52499
Geboren ‎04 mei 1919 Raamsdonk, overleden ‎10 mei 1950 Raamsdonk om 07:30 uur‎, 31 jaar 1) (overlijden aangifte: Dingeman Joost Kleijn, 65 jaar, bouwkundig opzichter, wonende te Raamsdonk)
5.
man Hendrik van Strien‏‎ #52420‎
Geboren ‎09 jun 1921 Raamsdonk, overleden ‎07 mei 1928 Raamsdonk om 14:45 uur‎, 6 jaar 1) (overlijden aangifte: Marinus Hendricus van Strien, 36 jaar, machinist, vader van de overledene & Bastiaan van Strien, 39 jaar, kapitein op een sleepboot, oom van de overledene, beide wonende te Raamsdonk)
6.
woman Maria Gerdina van Strien‏‎ #52568‎
Geboren ‎17 dec 1922 Raamsdonk‎, 96 jaar. Beroep: dienstbode
7.
man Bastiaan van Strien‏‎ #52569‎
Geboren ‎31 mei 1924 Raamsdonk‎, 95 jaar. Beroep: schipper
8.
unknown Levenloos van Strien‏‎ #52409‎
Geboren ‎07 okt 1926 Raamsdonk, overleden ‎07 okt 1926 Raamsdonk om 11:30 uur‎, minder dan 1 jaar oud 1) (overlijden aangifte: Marinus Hendricus van Strien, 35 jaar, machinist, vader van de overledene & Cornelis Schelle, 56 jaar, hotelhouder, beide wonende te Raamsdonk)

Bronnen

1)
Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp.