woman‎Elisabetha Anthoniusdr‏‎ [I30171]‎
Geboren ‎± 1611‎

Ondertrouwd ‎06 feb 1631 Loon op Zand.
Huwelijks ID nr. 1 (10188..)

met:

manTheodorus Goedefriduszn van Duppen‏‎ [I30170], zoon van Goijaert Geertssen van Dupphen en Emerentia Claes Cornelissen Hixpors‏.
Geboren ‎± 1606 Loon op Zand, overleden ‎voor 1688‎
Wij Dierck Govaertssen van Duppen ende Dingeman Jan Joosten, schepenender heerlicheijt van Venloon, datmen noempt Loon opt Sant, attesterenende verclaeren midtsdesen, als dat Heer Engelbertus van IJmmerselle,graeve van Bouckhoven, ende des Heijlich Rijcx, de heerlijcheijt endedorp van Venloon voors. als heere is besittende, ende dat de selveleenruerich is aende Leenhove van Brabant volgens de bescheeden aendeheere Gecommitteerde van Haere Hoog Mogenden tot Tilborch overgegeven,soe wij verstaen hebben. Verclaeren mede dat het schoutethampt deservoors. heerlicheijt tegenwoirdich beseten ende bedient wordt bij jonkerMatthijs Cannaerts, het secretarisampt ende officie bij meester DierckCoomans ende het vorsterampt bij Adriaen Jan Adriaenssen ende HuijbertAdriaen Huijbertssen, ende des toircondende dese bij ons neffens onsensecretaris ondertekent opten xxviien Julij anno xvic ende achtenveertich.
Dirck van Duppen
Dinggman Jan Joosten mij present,
D. Coomans, 1648
Folio 186v
Dierck Govaerts van Duppen verleent toestemming van mr Jan HuijbertPhoenicx om land te betimmeren, waartegen genoemde Jan toestemming geeftaan Dierck en zijn nakomelingen om te wegen over zijn land.
2-5-1644
Kinderen:
1.
womanMaria Theodorus van Duppen‏‎ [I30495]
Gedoopt ‎25 sep 1639 Loon op Zand‎

2.
manNicolaus Theodorus van Duppen‏‎ [I30133]
Gedoopt ‎20 jun 1653 Loon op Zand‎


Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl