man‎Goijaert Geertssen van Dupphen‏‎ [I30173]‎, zoon van Gerardus van Duppen en N.N.‏.
Geboren ‎± 1570 Loon op zand, overleden ‎03 feb 1647 Loon op Zand‎, leeftijd ongeveer 77 jaar
Godefridus, de vader van Theodorus de (van) Duppen zal zijn overleden op3/2/1648 in Loon op Zand als zoon van Gerardus de Duppen. Godefridus deDuppen moet dus zijn geboren ca. 1580 en zijn vader Gerardus reeds ca.1550.

Ik vond in de Kwartieren van Lambertus Leonardus v.d. Brandt ondergeneratie 13, nr. 3106 inderdaad ook Godefridus Gerardus van Duppen,gehuwd met ene Maria en met als beroep busschieter.

In het Heerlijkheidsarchief van Drunen en Tol van Loon op Zand, 1470-1933 trof ik onder inventarisnr. 182 een proces voor de Raad van Brabanttussen Charles van Haastrecht en Goyart (=Godefridus) van Duppen enWillem Diericxssen uit Loon op Zand als pachters van de Grote BrabantscheSwijgende (Zwijgende) landtol, periode 1623- 1624. Goyart of Godefriduswas dus pachter van deze landtol.

Goyart of Godefridus van Duppen trad in 1643 ook op als aanhoorder(getuige) samen met enkele, andere personen in Loon op Zand bij deinkomsten en uitgaven , voor burgemeester Cornelis Cornelis Oirlemans enLenaert Jansen Oirlemans (bron: Burgemeestersrekening Loon op Zand, 1643, Archief dorpsbestuurLoon op Zand, nr. 559).

Godefridus Gerardi Duppen
getuige 1, op dinsdag 8 november 1616 Helvoirt
Plaats: Helvoirt bron: RANB, gezindte: RK register: 1,
KIND: Elisabeth
Doopdatum: 08-11-1616
v/m: v
VADER: Hubertus Joannes
MOEDER: Gertruda NN
Getuige 1: Godefridus Gerardi Duppen
Getuige 2: Catharina Joannis
Godefridus Gerarduszn de Duppen
overleden op maandag 3 februari 1648 Loon op Zand
overleden op 3 feb 1648 Loon op Zand
religie: rk
Bron: Loon op Zand begraven, 1624-1810
Archief: DTB Loon op Zand inventarisnummer reg.2, 14-18, 37-38 en 40,Retroacta van de Burgerlijke Stand
Bron:
Archief van het dorpsbestuur van Loon op Zand, inv.nr. 544
Periode: 1603 (van St. Jan tot kerstmis)
Borgemeester: Goijaert Geritssen van Dupphen
Inkomsten:
- collectes
- moerboeken
Uitgaven:
- muitende soldaten bevinden zich te Tilburg; ook in Loon op Zand wordensoldaten afgekocht en 'sauvegardeurs' betaald
- diverse leveranties van haver, hooi, stro, wagens, etc. aan het leger
- schenkingen van schapen, duiven en hoenderen aan legerleiders
- bodegelden voor bodes van Oisterwijk, Boxtel en Den Bosch
- het leger ligt vermoedelijk te Hoogstraten
- inwoners krijgen onkostenvergoedingen voor paard- en wagenendiensten
- in het dorp woont een jonker Struijck, in wiens huis schout enschepenen bij elkaar komen en soldaten verblijven
Slot:
- totaal inkomsten: 5160-0-8
- totaal uitgaven: 5283-11-6
- tekort: 123-10-14
Folio 30v
Govaert Geeritssen van Duppen, stadhouder en gehuwd met Emerentiana ClaesCornelissen Hixpors, verleent volmacht aan mr Peter van Haren, procureurbij de wethouders van 's-Hertogenbosch, om samen met de andere kinderenvan Claes Cornelissen Hixpors goederen te transporteren aan JanPeeterssen Smidt.
10-7-1642

Gehuwd ‎± 1605, leeftijd ongeveer 35 jaar (ongeveer 42 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (10189)

met:

womanEmerentia Claes Cornelissen Hixpors‏‎ [I30172], leeftijd bij huwelijk ongeveer 25 jaar, dochter van Claes Hixpors en N.N.‏.
Geboren ‎± 1580 Loon op Zand, overleden ‎28 mrt 1648 Loon op Zand‎, leeftijd ongeveer 68 jaar

Kind:

1.
manTheodorus Goedefriduszn van Duppen‏‎ [I30170]
Geboren ‎± 1606 Loon op Zand, overleden ‎voor 1688‎
Wij Dierck Govaertssen van Duppen ende Dingeman Jan Joosten, schepenender heerlicheijt van Venloon, datmen noempt Loon opt Sant, attesterenende verclaeren midtsdesen, als dat Heer Engelbertus van IJmmerselle,graeve van Bouckhoven, ende des Heijlich Rijcx, de heerlijcheijt endedorp van Venloon voors. als heere is besittende, ende dat de selveleenruerich is aende Leenhove van Brabant volgens de bescheeden aendeheere Gecommitteerde van Haere Hoog Mogenden tot Tilborch overgegeven,soe wij verstaen hebben. Verclaeren mede dat het schoutethampt deservoors. heerlicheijt tegenwoirdich beseten ende bedient wordt bij jonkerMatthijs Cannaerts, het secretarisampt ende officie bij meester DierckCoomans ende het vorsterampt bij Adriaen Jan Adriaenssen ende HuijbertAdriaen Huijbertssen, ende des toircondende dese bij ons neffens onsensecretaris ondertekent opten xxviien Julij anno xvic ende achtenveertich.
Dirck van Duppen
Dinggman Jan Joosten mij present,
D. Coomans, 1648
Folio 186v
Dierck Govaerts van Duppen verleent toestemming van mr Jan HuijbertPhoenicx om land te betimmeren, waartegen genoemde Jan toestemming geeftaan Dierck en zijn nakomelingen om te wegen over zijn land.
2-5-1644


Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl