man‎Hendrik van Strien‏‎ [I37408]‎, zoon van Johannes "Jan" van Strien en Elisabeth Hillegonda Netten‏.
Geboren ‎13 okt 1843 Raamsdonk, overleden ‎29 jul 1931 Raamsdonk‎, leeftijd 87 jaar. Beroep: vletter. Woonplaats: E71 Raamsdonksveer Woonde V2/16, E64, E71.

Gehuwd ‎29 jul 1876 Raamsdonk, leeftijd 32 jaar, bron: , eigen code: 21 (maximaal 9 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (12260)

met:

womanGeeske van der Veen‏‎ [I37419], leeftijd bij huwelijk ongeveer 28 jaar, dochter van Jan Aukes van der Veen en Maria Osseman‏.
Geboren ‎± 1848 Leeuwarden, overleden ‎voor 1885‎

Kind:

1.
manJohannis Elisa van Strien‏‎ [I37667]
Geboren ‎± 1877 Raamsdonk‎2e huwelijk
man‎Hendrik van Strien‏‎ [I37408]‎, zoon van Johannes "Jan" van Strien en Elisabeth Hillegonda Netten‏.

Gehuwd ‎09 okt 1885 Raamsdonk, leeftijd 41 jaar, bron: , eigen code: 23 (45 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (12257)

met:

womanAmerentia Clasina Wuijten‏‎ [I37409], leeftijd bij huwelijk 25 jaar, dochter van Bastiaan Wuijten en Maria Konings‏.
Geboren ‎22 okt 1859 Raamsdonk‎, bron: , eigen code: 122, overleden ‎29 okt 1945 Raamsdonk‎, leeftijd 86 jaar, bron: , eigen code: 93. Woonplaats: E71 Raamsdonksveer

Kinderen:

1.
man‎Bastiaan van Strien‏‎ [I44464]‎
Geboren ‎25 jun 1888 Raamsdonk, overleden ‎21 mei 1936 Raamsdonk‎, leeftijd 47 jaar. Beroep: kapitein op een sleepboot

2.
manMarinus Hendricus van Strien‏‎ [I40444]
Geboren ‎04 okt 1891 Raamsdonk om 19:00 uur Geboren wijk V nr. 178.‎, bron: , eigen code: 156 (geboorteaangifte: Jacob Wuijten, 35 jaar, zeilmaker & Willem van Raamsdonk, 48 jaar, tapper & Hendrik de Vries, 52 jaar, molenaar), overleden ‎22 apr 1940 Geertruidenberg om 19:00 uur DRAMA TE GEERTRUIDENBERG. Dronkemansruzie gevolgd door schietpartij. Een doode en een zwaar gewonde. (Van onzen specialen verslaggever)

GEERTRUIDENGERG, 22 April 1940 Een dronkemansruzie in café Verwijmeren aan de haven alhier, heeft vanavond aanleiding gegeven tot een drama, waarbij de 48-jarige machinist-sleepbooteigenaar M. van Strien uit Raamsdonksveer het leven verloor en de 44-jarige kapitein van het sleepbootje J. Fruit uit Made ernstig gewond werd. De sleepboot "Teuntje", eigendom van Van Strien, lag sinds eenige dagen in de haven van Geertruidenberg in verband met een reparatie aan den stoomketel.
Vanmiddag was deze reparatie gereedgekomen, zoodat de "Teuntje" morgenochtend haar werkzaamheden zou hervatten. Na een dag van hard werken gingen de eigenaar-machinist Van Strien en zijn kapitein-ondergeschikte Fruit vanavond omstreeks zeven uur in café Verwijmeren tegenover den aanlegsteiger, waar het sleepbootje lag, een dronk gebruiken. In het café bevond zich ook de te Geertruidenberg en Raamsdonksveer niet gunstig bekend staande 55-jarige vechtersbaas T. Bloks, waonachtig te Raamsdonksveer en werkzaam in een conservenfabriek te Geertruidenberg.
Deze Bloks, die reeds verscheiden vonnissen wegens mishandeling heeft ondergaan, was bij het binnenkomen van de beide mannen van het sleepbootje reeds in kennelijken staat van dronkenschap. Om een onbekende reden maakte Bloks met den sleepbootkapitein ruzie, hetgeen tot gevolg had, dat hij door den kastelein buiten de deur gezet werd. Toen kapitein Fruit zich een oogenblik later naar buiten begaf, werd hij door Bloks opgewacht, die hem met een klomp een slag op het hoofd gaf. Machinist Van Strien kwam daarop eveneens naar buiten en kreeg ook van Bloks eenige klappen met den klomp te incasseeren.

Toen beide mannen daarop den woedenden dronkeman poogden te overmeesteren, kwam plotseling een 24-jarige zoon van Bloks, die in de omgeving van de haven te Geertruidenberg woont en juist terug was uit de werkverschaffing, toesnellen en trok, voor iemand er erg in had, een revolver uit zijn zak, waarmee hij snel achtereen vijf schoten loste. Het eerste schot trof kapitein Fruit in den schouder, waardoor deze vry ernstig gewond en buiten gevecht gesteld werd. De twee volgende schoten troffen Van Strien respectievelijk in de borst en ln den buik, met het gevolg, dat hij ineenzeeg. De woesteling was daarmee blijkbaar niet tevreden en loste op den zwaargewonden man nogmaals twee schoten, waarvan een hem den schedel doorboorde. De oude Bloks poogde zich toen nogmaals op den door zijn zoon neergeschoten, zieltogenden man te werpen om hem verder met den klomp te bewerken. Inmiddels toegeschoten omwonenden wisten den dronkeman echter te overmeesteren, terwijl de zoon in de richting van zijn woning de vlucht nam. De omwonenden waarschuwden oogenblikkelijk burgemeester Bianchi en de marechaussee, die spoedig ter plaatse waren. De vader werd terstond in het arrestantenlokaal opgesloten, terwijl de zoon eenige oogenblikken later door de marechaussee in zijn woning werd gearresteerd. Toen medische hulp ter plaatse kwam, was machinist Van Strien reeds overleden. De kapitein werd naar het ziekenhuis te Geertruidenberg overgebracht, waar operatief ingijpen noodzakelijk bleek. Het parket kwam te ongeveer halfelf ter plaatse, evenals de Bredasche politiedeskundige, de heer M. v. d. Schate Olivier. Het onderzoek duurt nog voort.

NA KALM BERAAD GEHANDELD. Het drama te Geertruidenberg.
(Van onzen correspondent). GEERTRUIDENBERG. 23 April 1940 Omtrent de bloedige vechtpartij, welke zich gisteravond aan de haven alhier heeft afgespeeld, waarbij de 4S-jarige machinist-sleepbooteigenaar M. v. Strien het leven heeft verloren, kunnen wij nader mededeelen. dat de dader, de 22-jarige J. Bioks, niet aanstonds, toen hij zijn vader in een vechtpartij gewikkeld zag. heeft ingegrepen.

Eerst is hij kalm naar zijn vijftig meter verder gelegen woning gegaan, om daar het schietwapen, een oud-model legerpistool, te halen, waarmede hij zich vervolgens naar de vechtenden begaf, om daar plotseling, tot groote ontsteltenis der omstanders, op nog geen twee meter afstand de dodelijke schoten op Van Strien te lossen. Toon deze, door twee schoten getroffen, reeds zwaar gewond op den grond lag, bukte Bloks zich en gaf den zwaargewonden man van vlakbij nog een schot door het hoofd. Vervolgens vluchtte de dader naar zijn woning, waar hij korten tijd later door gemeentepolitie, marechaussee en rljksveldwacht werd gearresteerd. Het lijk van het slachtoffer is naar het ziekenhuis te Geertruidenberg overgebracht, waar dr. J. P. L. Hulst uit Leiden hedenmorgen de sectie heeft verricht. De dader is nog gisteravond, na een verhoor door burgemeester Bianchi waarbij ook de officier van Justitie te Breda, mr. G.J.B. van der Dussen, aanwezig was, overgebracht naar de marechausseekazerne te Raamsdonkveer en daar opgesloten. Ook de vader van den moordenaar is daar in verzekerde bewaring gesteld.

De verwondingen van den sleepbootkapitein Fruit blijken minder ernstig te zijn, dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Hij kreeg een schot juist onder het rechterschouderblad, terwijl de kogel aan de voorzijde het lichaam weer verliet, zonder edele deelen te raken. In het bijzijn van het Bredasche parket heeft de politiedeskundige N. van der Schatte Olivier hedenmorgen het misdrijf gereconstrueerd.
‎, leeftijd 48 jaar, bron: , eigen code: 18 (overlijden aangifte: Hendrik van Strien, 38 jaar, electricien). Beroep: schipper / machinist/ stoker / kapitein op een passagiersboot. Woonplaats: E71 Raamsdonksveer Woonde V10/65, E72, E79, later E71..
Kwam op 2 oktober 1913 van Geertruidenberg.

3.
woman‎Teuntje Jacoba van Strien‏‎ [I44465]‎
Geboren ‎24 nov 1894 Raamsdonk‎

4.
woman‎Maria Godefrida van Strien‏‎ [I44466]‎
Geboren ‎11 aug 1898 Raamsdonk‎

5.
manHendrik van Strien‏‎ [I52459]
Geboren ‎16 feb 1902 Raamsdonk‎. Beroep: electricien bij het gemeentelijk electiciteitsbedrijf. Woonplaats: E26 Raamsdonksveer


Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl