man‎Bastiaan Bastiaanszn Holster‏‎ [I39562]‎, zoon van Bastiaan Marceliszn Holster en Cornelia Dolk‏.
Gedoopt ‎14 jul 1755 Raamsdonk, overleden ‎30 nov 1826 Raamsdonk‎, leeftijd ongeveer 71 jaar. Beroep: korenmolenaar in 1826, Schepen en Heemraad van Raamsdonk 1791-1796 / Schout van Raamsdonk 1796-1801. Woonplaats: Molenpath Raamsdonk (‎30 jul 1783)
Uit een erfdeling van 30 juli 1783 blijkt, dat Bastiaan erft:
1e "den wintkorenmolen alhier met zijn erve en wint,staende en gelegen alhier teijnde de Molepadt.."
2e "den rosmolenwerff gelegen alhier bij de Molestraat.."
3e "een overdeelt vierde part in een perceel akkerlandt en bos,gelegen op den Uijlendonk, groot omtrent 8 hondt.." In deze akte worden ook genoemd zijn broer Ariaan en zijn zusters Ariana en Cornelia. Behalve een vrij vermogend man (hij blijkt nog meer land te bezitten (zie een akte van deling dd. 10.10.1797 en een"giftbrief" dd. 28.11.1804) is hij tevens sinds 6 oktober 1796 (als patriot?)schout van Raamsdonk. In deze funktie weigert hij (evenal sde sekretaris M.C.van Houten) de jaarlijkse recognitie van 521 gulden als schout (voor do secretaris 200 gulden) te voldoen aan de Ambachtsheer Mr. S.de Jong van Son te Dordrecht. Het komt zelfs tot een proces voor het Hof van Justitie van Holland, waarbij de zaak tenslotte in 1803 afgedaan wordt met de betaling van een gedeelte van de som.
BASTIAAN HOLSTER was inderdaad een patriot, zie A.R.M.Immers,"Brabant van Generaliteitsland tot Gewest", pagina 274. Toen hij in 1796 Schout te Raamsdonk werd wilde hij er waarschijnlijk niet voor uitkomen. Hij leverde de patriottenvlag van Raamsdonk, die inzijn bezit was niet in. Deze vlag is nog in het bezit van de weduwe van Dongen-Konings, een afstammeling van Bastiaan Holster. Een foto is in het bezit van Mw. J.Koolhaas, Rooseveltlaan 577, 3526 BA Utrecht.

Ondertrouwd ‎06 nov 1778 Raamsdonk.
Gehuwd ‎22 nov 1778 Raamsdonk, leeftijd ongeveer 23 jaar (37 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (12843)

met:

womanMaria Gerritse Knaap‏‎ [I39563], leeftijd bij huwelijk ongeveer 24 jaar, dochter van Gerrit Adriaansz Knaap en Geertruij Schouten‏.
Gedoopt ‎02 dec 1753 Raamsdonk, overleden ‎31 mrt 1816 Raamsdonk‎, leeftijd ongeveer 62 jaar

Kinderen:

1.
man‎Bastiaan Holster‏‎ [I49331]‎
Gedoopt ‎16 jan 1780 Raamsdonk, begraven ‎17 dec 1802 Raamsdonk

2.
womanGeertruy Bastiaansdr Holster‏‎ [I49332]
Gedoopt ‎10 feb 1782 Raamsdonk, overleden ‎08 mrt 1817 Raamsdonk‎, leeftijd ongeveer 35 jaar

3.
womanCornelia "Keetje" Holster‏‎ [I38653]
Alias: Keetje van de Schout, gedoopt ‎13 okt 1784 Raamsdonk, overleden ‎19 mrt 1871 Raamsdonk‎, leeftijd ongeveer 86 jaar. Woonplaats: Molenpad Raamsdonk
Zij erfde van haar vader:
1e Het huis no.86, hof en erve in den Molenpad ten Westen van het Dorpsraadhuis"
2e: de 'wíndkoorenmoolen no.88, staande teíjnde de Molenpad"
3e: de "rosmolenwerf"
4e: een akker in de "Oude Polder"("agter het huís"),dit alles terwaarde van f13.000. Haar man volgde zijn schoonvader op als molenaar. Ook hij is een tamelijk welgesteld man, wat blijkt uit diverse aankopen van land in "de werven", de oude polder en "de Kurepolder".

4.
womanJacoba Maria Holster‏‎ [I49333]
Gedoopt ‎22 apr 1787 Raamsdonk, overleden ‎05 jul 1836 Raamsdonk‎, leeftijd ongeveer 49 jaar

5.
woman‎Adriana Holster‏‎ [I49334]‎
Gedoopt ‎17 mei 1789 Raamsdonk, begraven ‎17 okt 1806 Raamsdonk

6.
man‎Gerrit Holster‏‎ [I49335]‎
Gedoopt ‎18 sep 1791 Raamsdonk, begraven ‎03 feb 1792 Raamsdonk

7.
woman‎Maria Jacoba Holster‏‎ [I49336]‎
Geboren ‎05 nov 1793 Raamsdonk, gedoopt ‎11 nov 1793 Raamsdonk, begraven ‎02 dec 1793 Raamsdonk

8.
man‎Gerrit Holster‏‎ [I49337]‎
Geboren ‎08 aug 1795 Raamsdonk, gedoopt ‎09 aug 1795 Raamsdonk‎

9.
man‎Adriaan Holster‏‎ [I49338]‎
Geboren ‎17 apr 1799 Raamsdonk, gedoopt ‎22 apr 1799 Raamsdonk, begraven ‎19 jun 1799 Raamsdonk


Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl