man‎Rokus "Rook" Ruitenberg‏‎ [I48929]‎, zoon van Pieter Ruitenberg en Petronella van Seters‏.
Gedoopt ‎26 jun 1785 Raamsdonk, overleden ‎06 jul 1861 Raamsdonk om 16:00 uur‎, leeftijd ongeveer 76 jaar, bron: , eigen code: 55 (overlijden aangifte: Rocus Adriaan Ruijtenberg, 32 jaar, scheepmaker, zoon van de overledene & Bastiaan Wuijten, 45 jaar, zeilmaker, buurman van de overledene, beide wonende te Raamsdonk). Beroep: scheepstimmerman / scheepsmaker. Woonplaats: Raamsdonk

Gehuwd ‎18 mrt 1815 Raamsdonk, leeftijd ongeveer 29 jaar (huwelijksgetuige: Jan van Raamsdonk, 28 jaar & Jan Adriaans Knaap, 24 jaar & Cornelis Janse Knaap, 33 jaar & Antonie van den Hout, 44 jaar, allen wonende te Raamsdonk), bron: , eigen code: 3 (46 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14985)

met:

womanDigna Knaap‏‎ [I48935], leeftijd bij huwelijk ongeveer 24 jaar, dochter van Adriaan Corneliszn Knaap en Anna Arijse Kommers‏.
Gedoopt ‎20 jun 1790 Raamsdonk‎

Kinderen:

1.
woman‎Pitronella Ruitenberg‏‎ [I48955]‎
Geboren ‎10 jul 1815 Raamsdonk‎, bron: , eigen code: 10v (geboorteaangifte: Christiaan Gerard van de Werken, 30 jaar & Daniël Vos, 45 jaar, beide wonende te Raamsdonk), overleden ‎06 apr 1816 Raamsdonk om 17:00 uur‎, leeftijd 8 maanden en 3 weken en 6 dagen, bron: , eigen code: 5v (overlijden aangifte: Rocus Ruijtenberg, 40 jaar, vader van de overledene & Peter Bammens, 52 jaar, buurman, beide wonende aan de Steenpad te Raamsdonk)

2.
woman‎Anna Ruitenberg‏‎ [I48956]‎
Geboren ‎10 nov 1816 Raamsdonk om 16:00 uur‎, bron: , eigen code: 14 (geboorteaangifte: Adrianus Knaap, 56 jaar & Pieter Bammens, 52 jaar, beide wonende te Raamsdonk)‎

3.
womanPitronella Ruitenberg‏‎ [I48951]
Geboren ‎24 mei 1818 Raamsdonk om 22:00 uur‎, bron: , eigen code: 9 (geboorteaangifte: Jan van Dijk, 44 jaar, scheepstimmermansgezel & Lambert Spuijbroek, 40 jaar metselaar, beide wonende te Raamsdonk)‎

4.
man‎Adriaan Ruitenberg‏‎ [I48938]‎
Geboren ‎23 aug 1819 Raamsdonk om 09:00 uur‎, bron: , eigen code: 13v (geboorteaangifte: Jan van Dijk, 25 jaar, scheepstimmerman & Peeter van Beek, 34 jaar, scheepstimmerman, beide wonende te Raamsdonk), overleden ‎19 okt 1819 Raamsdonk om 07:00 uur‎, leeftijd 1 maand en 3 weken en 5 dagen, bron: , eigen code: 15 (overlijden aangifte: Rocus Ruitenberg, 33 jaar, scheepstimmerman, vader van de overledene & Lambertus Spuijbroek, 44 jaar, metselaar, beide wonende te Raamsdonk)

5.
womanAdriana Ruitenberg‏‎ [I48939]
Geboren ‎06 nov 1820 Raamsdonk om 23:00 uur‎, bron: , eigen code: 18 (geboorteaangifte: Antonij Pols, 46 jaar, arbeider & Jan van Dijk, 46 jaar, scheeptimmerman, beide wonende te Raamsdonk)‎

6.
man‎Peeter Adriaan Ruitenberg‏‎ [I48940]‎
Geboren ‎12 dec 1821 Raamsdonk om 12:00 uur‎, bron: , eigen code: 1sv (geboorteaangifte: Cornelis van den Hoek, 22 jaar, scheepstimmermansknecht & Jan Herkman, 21 jaar, scheepstimmermansknecht, beide wonende te Raamsdonk)‎

7.
womanGeertrui Ruitenberg‏‎ [I48941]
Geboren ‎27 feb 1823 Raamsdonk om 09:00 uur‎, bron: , eigen code: 7 (geboorteaangifte: Maris Dank, 61 jaar, koopman & Adriaan Vissers, 44 jaar, arbeider, beide wonende te Raamsdonk)‎

8.
man‎Adriaan Ruitenberg‏‎ [I48942]‎
Geboren ‎01 mei 1824 Raamsdonk om 03:00 uur‎, bron: , eigen code: 9v (geboorteaangifte: Adriaan Simons, 22 jaar, scheeptimmerman & Pieter Jansen, 38 jaar, metselaar, beide wonende te Raamsdonk), overleden ‎25 jun 1824 Raamsdonk om 09:00 uur‎, leeftijd 1 maand en 3 weken en 4 dagen, bron: , eigen code: 7v (overlijden aangifte: Rocus Ruitenberg, 40 jaar, scheepstimmerman, vader van de overledene & Adriaan Simonis, 22 jaar, scheepstimmerman, beide wonende te Raamsdonk)

9.
man‎Adriaan Ruitenberg‏‎ [I48943]‎
Geboren ‎29 jun 1827 Raamsdonk om 03:00 uur‎, bron: , eigen code: 44 (geboorteaangifte: Jan Kruger, 28 jaar, verver & Joannes Maas, 28 jaar, arbeider, beide wonende te Raamsdonk), overleden ‎06 aug 1827 Raamsdonk om 10:00 uur‎, leeftijd 1 maand en 1 week en 1 dag, bron: , eigen code: 31 (overlijden aangifte: Rocus Ruitenberg, 42 jaar, scheepstimmerman, vader van de overledene & Leendert van der Maden, 32 jaar, vletter, buurman van de overledene, beide wonende te Raamsdonk)

10.
manRochus Adrianus Ruitenberg‏‎ [I48944]
Geboren ‎18 feb 1829 Raamsdonk om 04:00 uur‎, bron: , eigen code: 9 (geboorteaangifte: Jan Kruger, 39 jaar, verver & Simon Hamel, 43 jaar, schipper, beide wonende te Raamsdonk), overleden ‎16 apr 1906 Made en Drimmelen om 11:00 uur‎, leeftijd 77 jaar, bron: , eigen code: 18 (overlijden aangifte: Wouter Cornelis van Beek, 24 jaar, tuinman & Cornelis van Bragt, 29 jaar, landbouwer, beide wonende te Made en Drimmelen). Beroep: scheepmaker. Woonplaats: V141 Raamsdonk (‎± 1854) Woonde in 1906 te Made en Drimmelen.
Op 7 juli 1861 overlijd zijn vader, Rochus junior zal de scheepstimmerwerf nog hebben voortgezet, doch niet lang, blijkens een advertentie in een krant van 28 maart 1857 met de volgende tekst: PUBLIEKE VERKOOP uit kracht van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, op Donderdag de 21sten April 1864 provisioneel, en Donderdag de 28sten April daaraanvolgende finaal, ten Herberge van A. H. van Drongelen te Raamsdonk, ten overstaan van den Notaris VAN DER MEER, aldaar van een SCHEEPSTIMMERWERF, gelegen te Raamsdonk, sectie E, nÀ. 90, 91 en 92 groot 24 roeden, 38 ellen, bestaande uit twee HUIZEN, TIMMERLOODS, HELLING, WERF en TUIN.
Het te verkoopene is belast met eene jaarlijksche cijns groot 11.35, zijnde het vruchtgebruik van bovengemeld pand voorbehouden ten behoeve eener 74 jarige Vrouw.
Nader onderrigting te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Brieven franco. (4977)

2 dagen na het verschijnen van deze advertentie is Dingena Knaap op 05-04-1864 overleden.
Op 17-04-1864 staat er onderstaande advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche courant:(5891) De voorgenome PUBLIEKE VERKOOPING van de SCHEEPSTIMMERWERF met BIJBEHOREN, onder Raamsdonk, op den 21sten April 1864, te overstaan van den Notaris VAN DER MEER te houden, ZAL GEEN VOORTGANG HEBBEN, uithoofde dezelve UIT DE HAND IS VERKOCHT.

Dirk van Suijlekom uit Oosterhout heeft de werf gekocht, de koopakte is van 21-04-1864.

Dirk van Suijlecom bouwde in Oosterhout reeds houten schepen. De werf had toen 2 langshellingen die naast elkaar lagen en schuin naar het water afliepen.


Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl