woman‎Gleijna Petronella Didrieka Dubbelman‏‎ [I48957]‎, dochter van Bastiaan Dubbelman en Hendrica Krol‏.
Geboren ‎29 nov 1826 Made en Drimmelen, overleden ‎30 mrt 1904 Made en Drimmelen‎, leeftijd 77 jaar

Gehuwd ‎15 jul 1854 Made en Drimmelen, leeftijd 27 jaar (49 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (14989)

met:

manRochus Adrianus Ruitenberg‏‎ [I48944], leeftijd bij huwelijk 25 jaar, zoon van Rokus "Rook" Ruitenberg en Digna Knaap‏.
Geboren ‎18 feb 1829 Raamsdonk om 04:00 uur‎, bron: , eigen code: 9 (geboorteaangifte: Jan Kruger, 39 jaar, verver & Simon Hamel, 43 jaar, schipper, beide wonende te Raamsdonk), overleden ‎16 apr 1906 Made en Drimmelen om 11:00 uur‎, leeftijd 77 jaar, bron: , eigen code: 18 (overlijden aangifte: Wouter Cornelis van Beek, 24 jaar, tuinman & Cornelis van Bragt, 29 jaar, landbouwer, beide wonende te Made en Drimmelen). Beroep: scheepmaker. Woonplaats: V141 Raamsdonk (‎± 1854) Woonde in 1906 te Made en Drimmelen.
Op 7 juli 1861 overlijd zijn vader, Rochus junior zal de scheepstimmerwerf nog hebben voortgezet, doch niet lang, blijkens een advertentie in een krant van 28 maart 1857 met de volgende tekst: PUBLIEKE VERKOOP uit kracht van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, op Donderdag de 21sten April 1864 provisioneel, en Donderdag de 28sten April daaraanvolgende finaal, ten Herberge van A. H. van Drongelen te Raamsdonk, ten overstaan van den Notaris VAN DER MEER, aldaar van een SCHEEPSTIMMERWERF, gelegen te Raamsdonk, sectie E, nÀ. 90, 91 en 92 groot 24 roeden, 38 ellen, bestaande uit twee HUIZEN, TIMMERLOODS, HELLING, WERF en TUIN.
Het te verkoopene is belast met eene jaarlijksche cijns groot 11.35, zijnde het vruchtgebruik van bovengemeld pand voorbehouden ten behoeve eener 74 jarige Vrouw.
Nader onderrigting te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Brieven franco. (4977)

2 dagen na het verschijnen van deze advertentie is Dingena Knaap op 05-04-1864 overleden.
Op 17-04-1864 staat er onderstaande advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche courant:(5891) De voorgenome PUBLIEKE VERKOOPING van de SCHEEPSTIMMERWERF met BIJBEHOREN, onder Raamsdonk, op den 21sten April 1864, te overstaan van den Notaris VAN DER MEER te houden, ZAL GEEN VOORTGANG HEBBEN, uithoofde dezelve UIT DE HAND IS VERKOCHT.

Dirk van Suijlekom uit Oosterhout heeft de werf gekocht, de koopakte is van 21-04-1864.

Dirk van Suijlecom bouwde in Oosterhout reeds houten schepen. De werf had toen 2 langshellingen die naast elkaar lagen en schuin naar het water afliepen.

Kinderen:

1.
manRocus Bastiaan Ruitenberg‏‎ [I48960]
Alias: Ruijtenberg, geboren ‎31 okt 1854 Raamsdonk om 10:30 uur Geboren wijk V141.‎, bron: , eigen code: 81 (geboorteaangifte: Bastiaan Wuijten, 38 jaar, zeilmaker & Andries Kamp, 57 jaar, landbouwer, beide wonende te Raamsdonk)‎. Woonplaats: Werkendam

2.
man‎Bastiaan Rocus Ruitenberg‏‎ [I48972]‎
Geboren ‎31 okt 1854 Raamsdonk om 11:00 uur Geboren wijk V141.‎, bron: , eigen code: 82 (geboorteaangifte: Bastiaan Wuijten, 38 jaar, zeilmaker & Andries Kamp, 57 jaar, landbouwer, beide wonende te Raamsdonk), overleden ‎12 nov 1854 Raamsdonk om 19:00 uur 12 dagen oud.‎, leeftijd 1 week en 5 dagen, bron: , eigen code: 51 (overlijden aangifte: Rocus Adriaan Ruijtenberg, 25 jaar, scheepmaker, vader van de overledene & Hubertus de Bont, 28 jaar, kleermaker, beide wonende te Raamsdonk)

3.
womanHendrika Ruitenberg‏‎ [I49038]
Geboren ‎23 mrt 1857 Raamsdonk‎

4.
manBastiaan Johannes Ruitenberg‏‎ [I49042]
Geboren ‎± 1860 Raamsdonk, overleden ‎01 nov 1926 De Werken en Sleeuwijk‎, leeftijd ongeveer 66 jaar

5.
manDingeman Johannis Ruitenberg‏‎ [I49044]
Geboren ‎± 1865 Vianen, overleden ‎05 apr 1939 Arnhem‎, leeftijd ongeveer 74 jaar


Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl