woman‎Elisabeth Theresia Anna Maria "Lieske" Rovers‏‎ [I44149]‎, dochter van Andreas Franciscus Siardus "Dré" Rovers en Maria Huiberdina "Marie" Schoenmakers‏.
Geboren ‎06 aug 1939 Raamsdonk‎, 83 jaar. Woonplaats: Lange Broekstraat 2 4944XJ Raamsdonk

Gehuwd ‎± 1963 (ongeveer 56 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (15899)

met:

manHarrie "Harrie" Muskens‏‎ [I51554]
Geboren ‎08 jun 1939 Elshout, overleden ‎08 jul 2019 Raamsdonk‎, 80 jaar, begraven ‎12 jul 2019 Raamsdonk St. Bavo. Beroep: muziek docent. Woonplaats: Langebroekstraat 2 4944XJ Raamsdonk
Harrie Muskens lid van het Diocesaan Bestuur van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Van 1991 tot 1999 had Harrie Muskens een aanstelling als medewerker voor kerkmuziek op het Diocesaan Pastoraal Centrum van het Bisdom Breda.

Kerkmuziek
Hij zette daar het 'Steunpunt kerkmuziek' op en zorgde voor de afdeling kerkmuziek in de toonkamer van het Diocesaan Pastoraal Centrum. Samen met Henk Donker ontwikkelde Harrie Muskens de Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek (DoNeK). DoNeK is een database van Nederlandse kerkliederen die op verschillende manieren doorzoekbaar is. Buiten zijn functie op het bisdom dirigeerde Muskens verschillende kerkkoren.

Hij gaf ook een aantal jaren kerkmuziek op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Bij het tweehonderd jarig bestaan van de parochie in Raamsdonk schreef Harrie Muskens een gedenkboek over de geschiedenis van deze geloofsgemeenschap. Buiten kerkelijk verband zette zette hij zich in voor het gildewezen en was in de jaren zeventig van de twintigste eeuw raadslid in de gemeente Raamsdonk. Op 24 november 2013 werd hij voor al deze verdiensten benoemd tot ridder in de orde van Sint Silvester.

Kind, koor en Kerk
Jan Schuurmans, zijn opvolger als medewerker voor kerkmuziek, memoreert de grote betekenis van Harrie Muskens op velerlei gebied. "Hij had grote aandacht voor kinderkoren. De verbinding tussen kind, koor en Kerk liep als een rode draad door zijn leven. Hij sprak in dit verband altijd over de drie Ks. Hij organiseerde tot op het laatste jaar van zijn leven kampen voor kinderkoren. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Na mijn afstuderen solliciteerde ik als pianoleraar op de muziekschool Albert Smeijers waarvan Harrie directeur was. Hij had geen pianoleraar nodig maar zocht wel iemand die in Geertruidenberg en Hooge Zwaluwe het kinderkoor wilde leiden en de band met de school kon leggen. Zo zette hij mij op het spoor van koordirectie en kerkmuziek, iets waarvoor ik hem dankbaar ben."

HARRIE MUSKENS GERIDDERD
26 november 2013
Tijdens de diocesane afsluiting van het Jaar van het Geloof op 24 november ontving Harrie Muskens uit handen van bisschop Liesen de pauselijke ridderorde van Sint Silvester.
Bisschop Liesen stond stil bij de vele verdiensten van Harrie Muskens voor zowel Kerk als maatschappij en betrok ook zijn echtgenote Lieske Muskens-Rovers in deze lof. Hij vroeg zich af aan welke bron deze activiteiten ontspringen. "Het is het antwoord op een roeping. Het zit in je, je begint en het komt er in je loopbaan zichtbaar en hoorbaar uit," aldus de bisschop.
Harrie Muskens heeft zich op vele terreinen verdienstelijk gemaakt. In de parochie van de H. Bavo te Raamsdonk was hij in de jaren 1984-1986 lid en stimulator van een comité tot aanschaf van een nieuw orgel, wat in 1986 gerealiseerd werd. Hij was betrokken bij de organisatie van parochiële jubilea en dirigent van verschillende koren. Momenteel dirigeert hij het koor van de H. Lambertusparochie in Etten-Leur.
In het bisdom was hij lid van het Diocesaan Bestuur van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging en stimuleerde met name de kinderkoorzang. In de jaren 1991 tot 1999 combineerde hij zijn functie als directeur van de muziekschool Albert Smeijers te Raamsdonk met die van medewerker kerkmuziek bij het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom van Breda. Daar nam hij het initiatief tot het opzetten en het realiseren van de functie van regionaal kerkmusicus. Hij zette zich in om kerkelijke kinderkoren in contact te brengen met provinciale instanties als het Koorplein Noord-Brabant en het Centrum voor Amateurkunst.

Harrie Muskens werkte van 1998 tot 2012 ook voor de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in Utrecht. Daar kreeg hij bekendheid als oprichter van DoNeK (het Documentatiecentrum Nederlandstalige Kerkmuziek). DoNeK i een zoekmachine voor een digitale database waarin 24.000 titels van Nederlandstalige kerkliederen in op genomen zijn.

In zijn woonplaats Raamsdonk was Harrie Muskens van 1974-1978 lid van de gemeenteraad. In 1985 hoorde hij tot de heroprichters van Schuttersgilde Sint Bavo aldaar. Op 1 oktober werd hij geïnstalleerd als gildebroeder. Tot oktober 2000 was hij vendelier. Sinds 2000 is hij deken van het gilde en met name belast met het jeugdbeleid. Mede door zijn inzet telt dit gilde 20 jeugdleden, hetgeen in gildekringen als zeer uitzonderlijk wordt beschouwd.

De Orde van St. Silvester wordt verleend aan hen die zich in diocesaan of regionaal verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en Kerk, met name in het apostolaat. Paus Franciscus verleende de ridderorde. De oorkonde werd ondertekend door de toenmalige staatssecretaris, kardinaal Tarcisio Bertone.

Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl