man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.
Alias: Willem III / koning Gorilla, geboren ‎19 feb 1817 Brussel, overleden ‎23 nov 1890 Apeldoorn om 05:45 uur Op paleis "'t Loo"‎, leeftijd 73 jaar, bron: Akte, eigen code: 3296, begraven ‎04 dec 1890 Delft Nieuwe kerk . Beroep: koning der Nederlanden. Woonplaats: 's-Gravenhage
Z.M. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau (koning Willem III)
Vorst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Volgde in 1849 zijn vader pas na enige aarzeling op, omdat hij weinig ingenomen was met de nieuwe liberale Grondwet. Trachtte nog enige jaren zijn macht enigszins te herwinnen. Ging daarbij soms in tegen zijn ministers, bijvoorbeeld in 1853 (April-beweging). Verloor later steeds meer interesse in de politiek. Kreeg bovendien te maken met privé-affaires, met conflicten met zijn zoons en met gezondheidsproblemen.
Berucht vanwege zijn barse uitvallen tegen onder andere ministers. Trouwde op hoge leeftijd met de veel jongere Duitse prinses Emma, die hem een opvolgster, Wilhelmina, schonk.

in de periode 1849-1890: lid Raad van State, staatshoofd

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
-"De waterheld van het Loo";

spotnaam
-"Koning Gorilla"; spotnaam

loopbaan
-chef regiment Russische Grenadiers van Kiev nr. 5, vanaf 1834
-chef regiment Pruisische Huzaren nr.11, vanaf 1834-vermoedelijk troonopvolger, van 7 oktober 1840 tot 17 maart 1849
-lid Raad van State van rechtswege, van 19 februari 1835 tot 17 maart 1849
-koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, van 17 maart 1849 tot 23 november 1890; inhuldiging vond plaats 12 mei 1849-buiten staat te regeren, van 3 april 1889 tot 2 mei 1889-buiten staat te regeren, van 29 oktober 1890 tot 23 november 1890officiersrangenluitenant-generaal der infanterie nevenfunctiesoverzicht
-lid Kroonraad, van 7 oktober 1840 tot 17 maart 1849-voorzitter Kroonraad, vanaf 17 maart 1849; vergadering van koning en ministers; kwam slechts sporarisch bijeen
-president Raad van State, van 17 maart 1849 tot 23 november 1890; alleen formeel
-opperbevelhebber Grote Staf van het Leger, van 17 maart 1849 tot 23 november 1890
-kolonel-eigenaar Oostenrijkse infanterie, nr. 63, vanaf 1860 wetenswaardighedenuit de publieke sfeer-Keerde zich in 1848 tegen het besluit van zijn vader om een liberale Grondwet in te voeren-Verzocht op 19 oktober 1848 schriftelijk aan de koning hem afstand te verlenen van zijn rechten als prins van Oranje en als erfgenaam der Kroon
-De koning weigerde dit verzoek
-Bevond zich ten tijde van de (fatale) ziekte van zijn vader in Engeland en werd na het overlijden van zijn vader door minister Lightenvelt opgehaald
-Ondertekende op 22 maart 1849, samen met de ministers, een proclamatie waarin hij verklaarde de regering te aanvaarden
-Zijn broer, prins Hendrik, trad namens hem op als stadhouder in Luxemburg (1850-1879)
-Trachtte in de jaren 1850 en 1860 met wisselend succes diverse malen via getrouwen in de Eerste Kamer de aanneming van hem onwelgevallige wetsvoorstellen te verhinderen (o.a. Spoorwegwet 1860, Tiendwet, wet inzake de afschaffing van het dagbladzegel en de Agrarische Wet)
-Had in de jaren 1850 en 1860 vaak een belangrijke invloed op de benoeming van ministers, met name van Oorlog, Marine en Buitenlandse Zaken
-Kwam diverse malen bijna in conflict met ministers over o.a. benoemingen, het buitenlands beleid en de koloniale politiek
-Verzette zich in 1850 tegen het ontslag van drie provinciale gouverneurs, maar legde zich uiteindelijk neer bij de kabinetsbeslissing-Kwam in april 1853 in conflict met het kabinet-Thorbecke vanwege zijn mondelinge reactie op een adresbeweging (de 'April-beweging') tegen het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland. Negeerde daarbij een door het kabinet opgestelde reactie-Benoemde op 15 april 1853 Van Hall tot formateur van een nieuw kabinet
-Benoemde in 1853 niet de als eerste genomineerde liberaal Bachiene, maar de conservatief Pfister Wetstein tot lid van de Algemene Rekenkamer
-Ontmoette in 1860 in Wiesbaden en in 1861 in Luik koning Leopold I van België-Toonde in 1861 zijn persoonlijke belangstelling voor door overstromingen getroffen gebieden in Midden-Nederland-Bracht enkele malen (onder andere in 1861 in Compičgne) een particulier bezoek aan keizer Napoleon III
-Benoemde in 1866 de als tweede genomineerde F.C. Donker Curtius tot raadsheer in de Hoge Raad
-Weigerde in 1866 en 1867 het ontslag van het kabinet-Heemskerk/Van Zuylen van Nijevelt, nadat dit tot tweemaal in conflict kwam met de Tweede Kamer
-Vaardigde op 10 oktober 1866 tevens een proclamatie waarin hij impliciet de kiezers opriep een Tweede Kamer te kiezen, die meer overeenstemde met het zittende kabinet
-Weigerde op 13 juni 1879 na de verwerping van de ontwerp-Kanalenwet het ontslag van de ministers Kappeyne van de Coppello en Tak van Poortvliet
-Weigerde op 10 juli 1879 de door Kappeyne namens het kabinet gevraagde toestemming om in het nieuwe zittingsjaar een voorstel tot grondwetsherziening te mogen indienen, waarna het kabinet alsnog ten val kwam
-Vertrok in juni 1882, ondanks een kabinetscrisis, voor een badkuur naar Duitsland, waardoor de oplossing van de crisis aanmerkelijk werd vertraagd
-Bracht in juli 1883 met koningin Emma in Spa een officieel bezoek aan koning Leopold II en diens echtgenote-De Belgische koning bracht van 17 tot en met 20 oktober 1883 een staatsbezoek aan Nederland. Dit bezoek werd in mei 1884 door een tegenbezoek beantwoord-Was in 1888, 1889 en 1890 vanwege ziekte verhinderd de troonrede uit te spreken
-Tijdens zijn ziekte in april/mei 1889 werd zijn gezag waargenomen door de Raad van State
-Tijdens zijn ziekte in oktober/november 1890 trad koningin Emma als regentes op

uit de privé
-sfeer-Huwde in 1839 met zijn nicht Sophia-Zijn tweede zoon, Maurits, overleed op 4 juni 1850 in Den Haag op 7-jarige leeftijd-Leefde sinds december 1855 'gescheiden van tafel en bed' van zijn echtgenote-Weigerde tussen 1874 en 1879 toestemming aan zijn oudste zoon Willem om te trouwen met Jkvr. Anna Mathilde (Mattie) van Limburg Stirum
-De kroonprins vestigde zich daarop in Parijs en overleed aldaar op 11 juni 1879 op 39-jarige leeftijd
-Zijn derde zoon, Alexander, overleed op 21 juni 1884 in Den Haag op 33-jarige leeftijd-Kwam in 1875 tijdens een vakantie in Zwitserland in aanraking met de politie vanwege exihibitionisme en werd veroordeeld tot een geldboete
-Zag in september 1877 (drie maanden na het overlijden van zijn echtgenote) onder druk van het kabinet-Van Lynden van Sandenburg af van een huwelijk met de actrice Mlle d'Ambres

overige bijzonderheden
adressen-Brussel, paleis van de Prins van Oranje, vanaf 19 februari 1817
-'s-Gravenhage, paleis Noordeinde-Apeldoorn, paleis Het Loo

onderscheidingen
-Grootmeester Militaire Willemsorde-Grootmeester Orde van de Nederlandse Leeuw
-Grootmeester Orde van de Eikenkroon
-buitenlandse onderscheidingen; onder Spaanse Gulden Vlies en Engelse Orde van de Kousenbandpredikaten/adellijke titels
-prins van Oranje-Nassau-groothertog van Luxemburg, vanaf 17 maart 1849
-hertog van Limburg, 17 maart 1849

erefuncties
-beschermheer der Koninklijke Academie voor Burgerlijke Ingenieurs te Delft
-beschermheer Koninklijke School voor nuttige en beeldende kunsten te 's-Hertogenbosch
-beschermheer Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
-protector Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
-protector Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem-beschermheer Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
-protector Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg
-beschermheer Vereeniging ter bevordering van fabrijk- en handwerksnijverheid in Nederland te 's
-Gravenhage-beschermheer Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid te Haarlem-beschermheer Hollandsche Maatschappij van Landbouw
-beschermheer Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging te Amsterdam
-beschermheer Koninklijk Militair Invalidenhuis "Bronbeek"
-beschermheer Vereeniging "Het Metalen Kruis"-beschermheer Koninklijk Instituut voor de taal
-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië
-beschermheer Oost- en Westindische Opvoedingsmaatschappij te Delft

hobby's
-muziek, zang; kreeg zangles van de zangeres Maria Malibran-Garcia
-toneel
-beeldende kunst; begunstigde dit met schenkingen

publicaties/bronnen
publicaties over
-Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. I, 1570
-C.W. de Vries, "Overgrootvader Koning Willem III" (Amsterdam, 1951)
-P. van 't Veer, "Maar majesteit! Koning Willem III en zijn tijd. De geheime dagboeken van minister A.W.P. Weitzel" (Amsterdam, 1968)
-C.A. Tamse, "Koning Willem III, Emma en Sophie", in: C.A. Tamse (red.), "Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis" (Utrecht, 1996)
-https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Willem_III_der_Nederlanden

Huwelijk/relatie met:

womanJohanna Maria "Anna" van der Aa‏‎ [I80686]
Geboren ‎09 jan 1828 Waalwijk, gedoopt ‎10 jan 1828 Waalwijk, overleden ‎28 mei 1858 Baardwijk‎, leeftijd 30 jaar. Beroep: werkster. Woonplaats: Waalwijk

Kinderen:

1.
man‎Hendrikus Jacobus "Drik" van der Aa‏‎ [I80685]‎
Alias: Drese, geboren ‎09 mei 1850 Waalwijk Kind wordt bij het huwelijk d.d. 16-8-1851 gewettigd en erkend. ‎, bron: Akte, eigen code: 43, overleden ‎20 mrt 1896 Waalwijk‎, leeftijd 45 jaar, bron: Akte, eigen code: 21

2.
woman‎Anna Maria "Anna" Drese‏‎ [I80725]‎
Geboren ‎15 sep 1851 Waalwijk‎, bron: Akte, eigen code: 80, overleden ‎03 jul 1852 Waalwijk‎, leeftijd 9 maanden en 2 weken en 4 dagen, bron: Akte, eigen code: 572e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanWilhelmina Gerdina "Mien" Aalberts‏‎ [I81005]
Alias: Gerredina / Gerdiena, geboren ‎04 jul 1850 Voorburg, overleden ‎09 jul 1903 Renkum‎, leeftijd 53 jaar

Kinderen:

1.
man‎Roelof "Roel" Noppen‏‎ [I81006]‎
Geboren ‎13 sep 1879 Wijk bij Duurstede‎, bron: Akte, eigen code: 82. Woonplaats: Is geëmigreerd

2.
man‎Pieter "Piet" Noppen‏‎ [I81007]‎
Geboren ‎14 apr 1881 Wijk bij Duurstede‎, bron: Akte, eigen code: 32. Woonplaats: Is geëmigreerd

3.
man‎Gerrit "Gerrit" Noppen‏‎ [I81008]‎
Geboren ‎21 apr 1883 Renkum‎, bron: Akte, eigen code: 84, overleden ‎24 jan 1907 Warnsveld‎, leeftijd 23 jaar3e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanJohanna "Jo" Agterberg‏‎ [I80825]
Geboren ‎10 jan 1821 's-Gravenhage, overleden ‎06 jan 1895 's-Gravenhage‎, leeftijd 73 jaar

Kind:

1.
woman‎Helena Antoinette Cecilia "Lenie" Heubel‏‎ [I43081]‎
Alias: Agterberg, geboren ‎23 sep 1858 's-Gravenhage Gewettigd op 5 november 1862 te 's-Gravenhage. , overleden ‎29 nov 1912 's-Gravenhage‎, leeftijd 54 jaar4e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanAmelia Veronica "Amelia" van Appel‏‎ [I80767]
Geboren ‎14 dec 1823 Utrecht‎, bron: Akte, eigen code: 1380, overleden ‎26 jul 1900 Utrecht‎, leeftijd 76 jaar, bron: Akte, eigen code: 1218

Kind:

1.
man‎Steven Gerrit "Steef" van der Kreeft‏‎ [I80766]‎
Geboren ‎09 jan 1855 Bennebroek‎, bron: Akte, eigen code: 10-01, gedoopt ‎15 apr 1855 Bennebroek, overleden ‎14 jan 1924 Utrecht‎, leeftijd 69 jaar, bron: Akte, eigen code: 86, begraven ‎18 jan 1924 Utrecht. Beroep: hoofdportier en manager van Tivili te Utrecht. Woonplaats: Utrecht5e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanRinske "Rika" Ates‏‎ [I81086]
Alias: Renske, geboren ‎15 mei 1854 Sneek, overleden ‎13 jan 1944 's-Gravenhage‎, leeftijd 89 jaar. Beroep: dienstbode / naaister

Kinderen:

1.
man‎Louis "Louis" Ates‏‎ [I81087]‎
Geboren ‎20 mei 1881 's-Gravenhage, overleden ‎12 dec 1945 's-Gravenhage‎, leeftijd 64 jaar. Beroep: kantoorbediende / boekhandelaar. Woonplaats: 's-Gravenhage

2.
man‎Gerard "Gerrit" Ates‏‎ [I81088]‎
Geboren ‎07 jan 1883 Leiden, overleden ‎13 jul 1963 Rotterdam‎, leeftijd 80 jaar. Beroep: telegrambesteller / assistent posterijen6e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanWilhelmina "Mien" Baauw‏‎ [I80726]
Geboren ‎10 aug 1823 Maurik, overleden ‎± 1896‎, leeftijd ongeveer 73 jaar

Kind:

1.
man‎Dirk "Dirk" van den Ende‏‎ [I80727]‎
Geboren ‎08 mrt 1853 Rijswijk‎, bron: Akte, eigen code: 22, overleden ‎05 okt 1929 Vlaardingen‎, leeftijd 76 jaar. Beroep: bouwman / koopman / winkelier / kolenhandel te Vlaardingen. Woonplaats: Vlaardingen7e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanLutske Jans "Lutske" Baron‏‎ [I81093]
Geboren ‎01 feb 1857 De Wilp (Marum) (Gr)‎, bron: Akte, eigen code: 18, overleden ‎07 jun 1940 Groningen‎, leeftijd 83 jaar, bron: Akte, eigen code: 47

Kind:

1.
woman‎Lutske Jansje "Lutske" Baron‏‎ [I81092]‎
Geboren ‎06 mei 1882 Nietap (Roden)‎, bron: Akte, eigen code: 41, overleden ‎10 jan 1951 Groningen‎, leeftijd 68 jaar, bron: Akte, eigen code: 738e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanJulie Maria "Juultje" Barre‏‎ [I80752]
Geboren ‎23 jun 1822 Antwerpen (België), overleden ‎05 jun 1887 's-Gravenhage‎, leeftijd 64 jaar. Beroep: dienstdode

Kind:

1.
womanAnna Mathilda "Mattie" van Limburg Stirum‏‎ [I80751]
Geboren ‎24 jul 1854 Warmond, overleden ‎14 mei 1932 Popham (Engeland)‎, leeftijd 77 jaar9e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanHelena "Leentje" van Slogteren‏‎ [I80901]
Geboren ‎27 jul 1839 's-Gravenhage, overleden ‎28 dec 1913 's-Gravenhage‎, leeftijd 74 jaar

Kind:

1.
woman‎Carolina Julia Cornelia "Carolien" Becht‏‎ [I80902]‎
Geboren ‎18 mei 1870 's-Gravenhage, overleden ‎15 jan 1951 's-Gravenhage‎, leeftijd 80 jaar10e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanJacoba Johanna "Koosje" Becht‏‎ [I80842]
Geboren ‎17 okt 1828 's-Gravenhage, overleden ‎30 jan 1893 's-Gravenhage‎, leeftijd 64 jaar. Beroep: naaister

Kind:

1.
man‎Herman Johan Wilhelm Becht‏‎ [I80841]‎
Geboren ‎25 mrt 1862 's-Gravenhage Gewettigd op 5 mei 1877 door zijn moeder. , overleden ‎26 feb 1922 Amsterdam‎, leeftijd 59 jaar, begraven ‎01 mrt 1922 Amsterdam. Beroep: reiziger / uitgever11e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanSara Henrica "Sara" Beeckman‏‎ [I80818]
Geboren ‎27 sep 1834 's-Hertogenbosch, overleden ‎24 okt 1905 's-Gravenhage‎, leeftijd 71 jaar

Kind:

1.
man‎Karel Jan André "Karel" Guyon‏‎ [I80817]‎
Geboren ‎15 dec 1858 's-Gravenhage, overleden ‎04 mei 1929 Hontenisse‎, leeftijd 70 jaar. Beroep: Baron Collot d'Escury / burgemeester12e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanGrietjen Maars "Greet" Langevoord‏‎ [I80682]
Geboren ‎17 okt 1817 Hattem, overleden ‎30 sep 1881 Hattem‎, leeftijd 63 jaar

Kind:

1.
man‎Johannes Hendrikus "Jan" Beekhof‏‎ [I80681]‎
Geboren ‎16 mrt 1850 Oldebroek Johannes Hendrikus Beekhof werd op 13-jarige leeftijd bij het huwelijk op 10-06-1863 tussen Teunis Gerrit Beekhof en Grietje Maars Langevoort (zijn moeder) gewettigd. , overleden ‎05 feb 1939 Hattem‎, leeftijd 88 jaar, bron: Akte, eigen code: 8, begraven ‎10 feb 1939 Hattem Kerkhofdijk . Beroep: voerman
Johannes Hendrikus werd in Hattem aangeduid als 'd olde Beekhof' en woonde dicht bij de Leemcule. In zijn huwelijksakte wordt hij landbouwer genoemd. Het bevolkingsregister noemt hem, op het adres C 220, 'broodjager'.
Volgens overlevering is hij een kind van een 'liefhebberij- en tevens rokkenjager', die ook de bossen van Hattem en met name het landgoed Molecaten als jachtgebied had. Grietje Maars Langevoort woonde ook in dit gebied.

Volgens diegenen die de 'olde Beekhof' nog hebben gekend, vertoonde hij een sprekende gelijkenis met Koning Willem III.13e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanElisabeth Wilhelmina "Bets" Bekker‏‎ [I80974]
Geboren ‎18 mei 1855 's-Gravenhage‎, bron: Akte, eigen code: 1834, overleden ‎02 mrt 1929 Amsterdam‎, leeftijd 73 jaar, bron: Akte, eigen code: 2014 4-69v. Woonplaats: Amsterdam

Kinderen:

1.
man‎Frederik Hermanus Karel "Fred" Bekker‏‎ [I80975]‎
Geboren ‎12 dec 1877 Leiden, overleden ‎21 mrt 1929 Amsterdam‎, leeftijd 51 jaar. Beroep: kantoorbediende. Woonplaats: Amsterdam

2.
man‎Bartholomeus Wilhelmus "Bart" Bekker‏‎ [I80976]‎
Alias: Hooglugt, geboren ‎14 jul 1885 's-Gravenhage, overleden ‎24 okt 1953 Amsterdam‎, leeftijd 68 jaar. Beroep: eigenaar garagebedrijf / koffiebrander. Woonplaats: Amsterdam14e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanHenriëtte Wilhelmina Sofia Bergfeld‏‎ [I80849]
Geboren ‎12 aug 1845 Amsterdam, overleden ‎02 mei 1873 Amsterdam‎, leeftijd 27 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Maria Henritta Sophia Bergfeld‏‎ [I80850]‎
Geboren ‎17 aug 1865 Amsterdam, overleden ‎26 mrt 1866 Amsterdam‎, leeftijd 7 maanden en 1 week en 2 dagen

2.
woman‎Johanna Hermina Bergfeld‏‎ [I80851]‎
Geboren ‎03 mei 1867 Amsterdam, overleden ‎01 dec 1930 's-Gravenhage‎, leeftijd 63 jaar

3.
woman‎Henriëtte Wilhelmina Sofia Bergfeld‏‎ [I80852]‎
Geboren ‎29 jan 1869 Amsterdam, overleden ‎04 okt 1928 Leeuwarden‎, leeftijd 59 jaar15e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanHendrica Maria Bohnenkamp‏‎ [I80512], dochter van Jan Hendrik "Jan" Bohnenkamp en Antje "Antje" Stol‏.
Geboren ‎27 nov 1814 Amsterdam, overleden ‎21 jul 1855 Amsterdam‎, leeftijd 40 jaar

Kind:

1.
man‎Hendricus Hermanus "Hendrik" Bonnekamp‏‎ [I80511]‎
Geboren ‎17 feb 1836 Amsterdam, overleden ‎24 apr 1883 Amsterdam‎, leeftijd 47 jaar. Beroep: gazometermaker (gasmeter) / meesterknecht / opzichter / onderdirecteur / koperslager / gasfabrikant. Woonplaats: Haarlem16e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanJohanna Bongers‏‎ [I80534]
Gedoopt ‎01 sep 1811 Heelsum, overleden ‎17 jun 1876 Wageningen‎, leeftijd ongeveer 64 jaar. Beroep: winkelierster

Kind:

1.
man‎Johannes "Jan" Bongers‏‎ [I80533]‎
Geboren ‎02 dec 1838 Utrecht, overleden ‎21 jun 1890 Wageningen‎, leeftijd 51 jaar. Beroep: touwfabrikant / touwslager / koopman17e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Josepha "Marie" van der Born‏‎ [I80671]
Geboren ‎09 sep 1824 Roermond, overleden ‎09 feb 1918 Leiden‎, leeftijd 93 jaar, begraven ‎12 feb 1918 Leiden Zijlpoort . Beroep: fabrieksarbeidster

Kinderen:

1.
man‎Conradus Hubertus "Conrad" van der Born‏‎ [I80670]‎
Geboren ‎11 jul 1847 Roermond, overleden ‎31 jan 1848 Roermond‎, leeftijd 6 maanden en 2 weken en 6 dagen

2.
man‎Johannes "Jan" van der Born‏‎ [I80672]‎
Geboren ‎14 nov 1848 Leiden, overleden ‎08 jun 1927 Oestgeest‎, leeftijd 78 jaar. Beroep: schipper / magazijnknecht18e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanMarrigjen "Marrigje" van den Bosch‏‎ [I80816]
Geboren ‎29 mei 1820 Doornspijk, overleden ‎07 jan 1894 Wessinge (Elburg)‎, leeftijd 73 jaar. Beroep: landbouwster

Kind:

1.
woman‎Gerrigje "Gerrigje" van de Streek‏‎ [I80815]‎
Geboren ‎22 okt 1857 Woudenberg, overleden ‎12 mrt 1931 Elburg‎, leeftijd 73 jaar. Beroep: landbouwster19e huwelijk/ relatie
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Huwelijk/relatie met:

womanJohanna "Jo" Vermeulen‏‎ [I80552]
Geboren ‎21 mei 1806 Tienhoven, gedoopt ‎08 jun 1806 Renswoude, overleden ‎16 mei 1863 Amsterdam‎, leeftijd 56 jaar. Beroep: dienstbode / werkster. Woonplaats: Amsterdam

Kind:

1.
woman‎Jeannette "Sjan" Bouman‏‎ [I80551]‎
Geboren ‎15 sep 1841 Amsterdam, overleden ‎11 aug 1920 Amsterdam‎, leeftijd 78 jaar. Beroep: diwenstbaar / strijkster. Woonplaats: Amsterdam20e huwelijk
man‎Johannes Jacobs "Johan" van Erp‏‎ [I117]‎, zoon van Jacobus Johannes "Jacob" van Erp en Jenneken Ariens "Janneke" van Dijck‏.

Ondertrouwd ‎26 jan 1737 Boxtel.
Gehuwd ‎03 nov 1737 Boxtel, leeftijd 27 jaar Rooms Katholiek Huwelijk. Getuigen bij dit huwelijk:
Hendrica van Tuijl en Catharina Ockers.
Nederlands Hervormd huwelijk. getuigen bij dit huwelijk:
Jan van Tuijl, Leendert van Oers, Anthonij van den Brand en
Hendrik van Tuijl.
Hendrik van Tuijl was ook bij het RK huwelijk aanwezig.
, bronnen: Trouwboek Boxtel, Trouwboek Boxtel
Huwelijks ID nr. 2 (26)

met:

womanMaria Johanna "Maria" de Leijer‏‎ [I118], leeftijd bij huwelijk ongeveer 26 jaar, dochter van de Leijer en NN de Leijer‏.
Geboren ‎± 1711 Boxtel‎, bron: Trouwboek Boxtel, gedoopt Boxtel‎

Kinderen:

1.
manJacobus Johannes van Erp‏‎ [I104]
Geboren ‎01 nov 1738 Boxtel‎, bron: Doopboek Boxtel, gedoopt ‎01 nov 1738 Boxtel, bron: Doopboek Boxtel (doopgetuige: Cornelis van Erp en Johanna de Leijer), overleden ‎23 jun 1821 Boxtel om 00:30 uur Getuigen bij de aangifte overlijden:
(1) Johannes Habraken, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, buurvriend van de overledene.
(2) Adriaan van Erp (115), oud 47 jaar, van beroep landbouwer, zoon van de overledene.
‎, leeftijd 82 jaar, bron: Overlijdings akte, eigen code: 28
Vader van Johannes geb: 1775

2.
man‎Johannes "Johan" van Erp‏‎ [I121]‎
Geboren ‎22 jun 1740 Boxtel‎, bron: Doopboek Boxtel, gedoopt ‎22 jun 1740 Boxtel, bron: Doopboek Boxtel (doopgetuige: Cornelis de Leijer en Anna Maria Bernaerts), overleden ‎voor 1746 Boxtel‎, leeftijd maximaal 6 jaar, bron: In 1746 is de tweede Johannes in dit gezin geboren. Beroep: Onbekend

3.
woman‎Johanna "Johanna" van Erp‏‎ [I120]‎
Geboren ‎31 jul 1741 Boxtel‎, bron: Doopboek Boxtel, gedoopt ‎31 jul 1741 Boxtel, bron: Doopboek Boxtel (doopgetuige: Johannes van Thijl en Maria Anna Vos)‎. Beroep: Zonder

4.
man‎Franciscus "Frans" van Erp‏‎ [I119]‎
Geboren ‎31 aug 1744 Boxtel‎, bron: Doopboek Boxtel, gedoopt ‎31 aug 1744 Boxtel, bron: Doopboek Boxtel (doopgetuige: Gerardus van de Ven en Margreta de Leijer)‎. Beroep: Onbekend
Vader = Joannes / Maria de Leijer.

5.
man‎Johannes "Johan" van Erp‏‎ [I122]‎
Geboren ‎23 jun 1746 Boxtel‎, bron: Doopboek Boxtel, gedoopt ‎23 jun 1746 Boxtel, bron: Doopboek Boxtel (doopgetuige: Dicacus Bollants en Petronella)‎. Beroep: Onbekend21e huwelijk
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Gehuwd ‎18 jun 1839 Stuttgart (Duitsland), leeftijd 22 jaar (37 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 2 (24427)

met:

womanSophia Frederika Mathilde "Sofia" van Württemberg‏‎ [I80754], leeftijd bij huwelijk 21 jaar, dochter van Willem I "Willem" van Württemberg en Katharina Pavlovna "Katharina" Romanov‏.
Geboren ‎17 jun 1818 Ludwigsburg (Duitsland), gedoopt ‎10 aug 1818 Ludwigsburg (Duitsland), overleden ‎03 jun 1877 Apeldoorn Paleis "Het Loo" ‎, leeftijd 58 jaar, begraven ‎20 jun 1877 Delft Nieuwe Kerk . Beroep: koningin der Nederlanden. Woonplaats: 's-Gravenhage

Kinderen:

1.
manWillem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins "Willem" van Oranje Nassau‏‎ [I80753]
Geboren ‎04 sep 1840 's-Gravenhage, gedoopt ‎04 nov 1840 's-Gravenhage, overleden ‎11 jun 1879 Parijs (Frankrijk) longontsteking ‎, leeftijd 38 jaar, begraven ‎26 jun 1879 Delft Nieuwe Kerk

2.
man‎Maurits prins "Maurits" van Oranje Nassau‏‎ [I80755]‎
Geboren ‎15 sep 1843 's-Gravenhage, gedoopt ‎18 okt 1843 's-Gravenhage, overleden ‎04 jun 1850 's-Gravenhage‎, leeftijd 6 jaar, begraven ‎10 jun 1850 Delft Nieuw Kerk

3.
man‎Alexander prins "Alexander" van Oranje Nassau‏‎ [I80756]‎
Geboren ‎25 aug 1851 's-Gravenhage, overleden ‎21 jun 1884 's-Gravenhage‎, leeftijd 32 jaar, begraven ‎17 jun 1884 Delft Nieuwe Kerk22e huwelijk
man‎Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau‏‎ [I58837]‎, zoon van Willem Frederik George Lodewijk "Guillot" van Oranje Nassau King of the Netherlands Prince of Orange-Nassau en Anna Pavlovna Queen of the NetherlRomanov Grand Duchess of Luxembourg Grand Duchess of Russia‏.

Gehuwd ‎07 jan 1879 Scholss Arolsen, leeftijd 61 jaar (11 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (17901)

met:

womanAdelheid Emma Wilhelmina Theresia "Emma" von Waldeck-Pyrmont prinses zu Waldeck und Pyrmont‏‎ [I58838], leeftijd bij huwelijk 20 jaar, dochter van George Victor von Waldeck-Pyrmont en Helena prinses "Heleen" van Nassau‏.
Geboren ‎02 aug 1858 Arolsen, overleden ‎20 mrt 1934 Den Haag longontsteking ‎, leeftijd 75 jaar, begraven ‎27 mrt 1934 Delft Nieuwe Kerk . Beroep: koningin der Nederlanden. Woonplaats: 's-Gravenhage

Kind:

1.
womanWilhelmina Helena Pauline Maria "Wilhelmina" van Oranje Nassau Prinses van Oranje-Nassau‏‎ [I58836]
Alias: Paulientje, geboren ‎31 aug 1880 Den Haag om 18:00 uur, gedoopt ‎12 okt 1880 's-Gravenhage Willemskerk , overleden ‎28 nov 1962 Apeldoorn Op paleis 'het Loo'‎, leeftijd 82 jaar, begraven ‎08 dec 1962 Delft In de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft.. Beroep: koningin der Nederlanden. Woonplaats: 's-Gravenhage
Op 6 september 1898 werd Wilhelmina ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aansluitend aan de inhuldiging kwam Wilhelmina met de stoet weer naar buiten; hiervan maakte de beroemde circusdirecteur Oscar Carré een filmopname, die hij kort daarna in zijn circus vertoonde en die tot de oudste Nederlandse filmbeelden behoort.

Twee jaar na haar inhuldiging werd aan een Nederlands marineschip, Hr.Ms. Gelderland, opdracht gegeven naar Portugees-Oost-Afrika te varen om daar Paul Kruger, president van het verslagen Transvaal, te evacueren naar Marseille. Dit gebaar (met stilzwijgende instemming van de Britten), leverde haar veel goodwill op in Europa, hoewel zij niet meer deed dan ingaan op een voorstel van minister van Buitenlandse Zaken De Beaufort.
De talrijke loftuitingen aan haar adres hadden daarom niet echt haar instemming. "Nooit heb ik zulk eene overdreven beweging gezien", oordeelde zij.


Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. raamsdonkshistorie.nl