Bron

Eigen code: 29
Akte
Bron bij huwelijk: Adam Johannes Maria "Bram" Lambregts