Bronnen

Eigen code: 233
Bron bij overlijden: Petrus Victor Aloijsius Hilbrand